Home

Nieuws

Extra aandacht AM boomkwekerijgewassen

Roelofarendsveen - De keurmeesters van Naktuinbouw zullen dit najaar bij de administratieve audits op de boomkwekerijen extra aandacht besteden aan de AM-vrij status van percelen.

Sinds 1 juli 2010 is de aangepaste Europese richtlijn 2007/33/EG van kracht. Deze richtlijn biedt voor de teelt en de verhandeling van onder meer boomkwekerijgewassen en vaste planten binnen de Europese Unie (EU), een forse verruiming. Voor landen buiten de EU - de zogenaamde derde landen - geldt de richtlijn niet en blijven de strengere eisen voor AM van kracht.

Om de sterke exportpositie van Nederland te kunnen behouden, is daarom door het vak zelf (kwekers en handelaren) ervoor gekozen om de oude regelgeving voor AM voort te zetten in een PT-verordening. Er verandert dus niets ten opzichte van de situatie zoals die gold vóór 1 juli 2010.

Alle uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector moet gegroeid zijn op percelen waarvan voorafgaand aan de teelt officieel is vastgesteld dat deze vrij zijn van het aardappelcystenaaltje, het aaltje dat aardappelmoeheid (AM) kan veroorzaken.

Door de situatie van voor 1 juli 2010 te behouden, kan Nederland voor haar producten garanderen, dat aan de eisen van de belangrijkste exportlanden wordt voldaan. Het is tevens van belang dat deze situatie gerepareerd is via een PT-Verordening, zodat de juridische situatie van voor 1 juli 2010 van toepassing blijft.


Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.