Home

Nieuws

Exploitant boerderij is ANBI, tarief wordt 8 procent

Arnhem - Er is sprake van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom is het lage successietarief van 8 procent van toepassing.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Arnhem de volgende:

Een stichting wordt bij testament in het leven geroepen. De stichting verleent financiële hulp aan instellingen die evangelisatie ten doel hebben. Aan de stichting worden een boerderij met schuren, erf, tuin en grasland gelegateerd. Tevens is aan de stichting een bedrag van 200.000 euro gelegateerd om de exploitatie- en beheerskosten van de boerderij te voldoen.

De erflater heeft het persoonlijk recht van gebruik en bewoning aan haar pleegzoon en diens echtgenote gelegateerd. Naar aanleiding van het overlijden van erflater legt de inspecteur een aanslag successierecht van € 185.872, naar een verkrijging van € 342.421, op aan de stichting.
De stichting stelt dat ze een algemeen nut beogende instelling is en recht heeft op toepassing van het tarief van 8 procent. Rechtbank Arnhem oordeelt dat belanghebbende met de feitelijk door haar verrichte werkzaamheden voor ten minste 50 procent het algemene nut dient. De rechtbank overweegt hierbij dat het feit dat de boerderij ter beschikking staat aan de pleegzoon niet een werkzaamheid van de stichting is, maar voortvloeit uit het testament van de erflater. De rechtbank berekent het verschuldigde successierecht op € 19.323.

Hof Arnhem bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Volgens het hof is het oordeel van de rechtbank juist en op goede gronden gegeven. De stichting wordt in het gelijk gesteld.

Meer informatie: Hof Arnhem, 04 oktober 2011, nummer 10/00435, BT7632

Of registreer je om te kunnen reageren.