Home

Nieuws

Europarlementariërs kritisch over plannen GLB

Brussel - Jan Mulder (VVD) benadrukt dat milieu-eisen duurder uitvallen in gebieden met een hoge productiewaarde. ”Nederland moet er dus voor zorgen zodat de betalingen niet te veel geëgaliseerd worden”, aldus Mulder. De Europarlementariër vindt het positief dat er meer hulp aan jonge boeren wordt voorgesteld en dat er meer geld beschikbaar komt voor innovatie.

”De reserve van 3,5 miljard euro voor crisisbestrijding is interessant. Het is echter onduidelijk of hiermee ook een Europees Dierziektenfonds ontwikkeld kan worden”, aldus Mulder. Hij vindt dat het instellen van een dergelijk fonds dringend noodzakelijk is.

Mulder is positief over de voorstellen voor het vereenvoudigen van het systeem. Landen waar minder dan 2 procent fouten worden gemaakt bij het GLB, hoeven minder gecontroleerd te worden. Nederland komt daarvoor ook in aanmerking. Mulder staat ook achter de beleidslijn om meer naar kwaliteit van landbouwproductie te gaan.

CDA-politica Esther de Lange vindt de plannen van Ciolos veel te star, waardoor ze Nederlandse boeren te weinig perspectief bieden. De Europese Commissie legt volgens De Lange teveel regels op, waardoor boeren te weinig ruimte krijgen om te ondernemen. De Europarlementariër ziet meer in de ondersteuning van innovatie en duurzaamheid.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy constateert dat met dit beleid boeren voorlopig Europese ambtenaren blijven. ”Boeren blijven via de enorme subsidiestromen op de Europese loonlijst staan”, aldus Gerbrandy. Hij had liever gezien dat de directe inkomenssteun zou worden afgebouwd, waarbij geïnvesteerd zou worden in een sterke, concurrerende landbouwsector. ”Daarvoor moeten we boeren wel onafhankelijk durven maken van subsidies en de resterende inkomenssteun afbouwen.” Daar hoort ook ondersteuning van dynamiek en innovatie bij.

D66 vindt dat er juist meer geld moet komen voor de grootste uitdagingen van de komende tien jaar: herstel van de waterkwaliteit, behoud van biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering.

Of registreer je om te kunnen reageren.