Home

Nieuws

Duijzer: oplossing tuinbouw duurt te lang

Utrecht – Rabobank-topman Dirk Duijzer is positief gestemd over de plannen van tuindersinitiatief Stap, maar maant telers om tempo te maken met de plannen die zijn gepresenteerd.

In zijn algemeenheid is Duijzer positief over de plannen die gepresenteerd zijn door het tuindersinitiatief Stap. ”Marketing en bundeling van krachten zijn belangrijk. Men moet op zoek naar een goede verhouding, met behoud van eigen ondernemerschap.” Tegelijkertijd benadrukt hij dat de plannen nu ook snel vorm moeten krijgen. ”Tuinders zoeken al vijftien jaar naar een oplossing, dat duurt te lang.”

Hij herhaalt de boodschap dat de Rabobank mede verantwoordelijk is geweest voor het te makkelijk verstrekken van kredieten aan glastuinbouwbedrijven. Daarmee reageert hij op een situatieschets van sectormanager Bernd Feenstra van de ABN-Amro, die alle partijen in de sector aanspreekt op hun verantwoordelijkheid in de huidige tuinbouwcrisis.

Ook Duijzer is die mening toegedaan. ”Er heerste een klimaat in de sector waarbij alle partijen, ondernemers voorop, te makkelijk zijn geweest in het verstrekken en verkrijgen van kredieten. Ook het ministerie van LNV destijds en het Productschap Tuinbouw. We zijn met elkaar te ver gegaan.”
Duijzer geeft aan dat uitbreiding met kredieten niet alleen heeft geleid tot verslechtering van de situatie. ”De grote bedrijven zijn niet de bedrijven die in moeilijkheden zitten, dat verband is niet zomaar gelegd. Er is juist een aantal dat goed rendeert.”

In 2008 en 2009 leek het alsof deze bedrijven het niet gingen redden, aldus Duijzer, maar dat beeld is in 2010 bijgetrokken. ”Iets wat geen bank kon voorzien, was een slag als de Ehec-crisis.”
De Rabo-topman benadrukt dat er nog steeds veel bedrijven zijn ’die zwarte cijfers schrijven’. ”Dat ondernemersschap blijven we steunen. Natuurlijk zijn er ook bedrijven die een tik hebben gekregen. Maar die dynamiek hebben we eerder meegemaakt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.