Home

Nieuws

Ciolos vergroent GLB

Brussel - Eurocommissaris Dacian Ciolos houdt vast aan zijn oorspronkelijke vergroeningsplannen.

Aan de uitbetaling van bijna eenderde van de bedrijfstoeslagen worden voorwaarden verbonden op het gebied van gewasdiversificatie en permanent grasland. De Nederlandse wens om ook steun te verlenen voor weidegang, precisielandbouw en luchtwassers is niet gehonoreerd. Dat bleek woensdagochtend tijdens de presentatie van de voorstellen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Brussel. Dat moet op 1 januari 2014 van kracht worden.

De afgelopen maanden waren de meeste maatregelen, waaronder de vergroeningsplannen, al uitgelekt. Veel lidstaten en boerenorganisaties hadden met name op dit onderdeel kritiek, omdat het boeren zou opzadelen met ingewikkelde en onnodige eisen. Niettemin houdt Ciolos vast aan zijn oorspronkelijke idee.

Dit houdt in dat straks 30 procent van de directe betalingen aan boeren afhankelijk is van voorwaarden op het gebied van natuur en milieu. Bedrijven met meer dan 3 hectare (grasland en braak uitgezonderd) zijn verplicht minstens drie gewassen te verbouwen. Voor alle drie geldt een minimum van 5 procent van het landoppervlak en een maximum van 70 procent.

Daarnaast moet tenminste 7 procent van de grond die in aanmerking komt voor toeslagen een zogenoemd ecologisch focus gebied worden. Ook komen er nieuwe verplichtingen op het gebied van permanent grasland. Ciolos hoopt dat het nieuwe GLB daarmee beter bijdraagt aan een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Biologische boeren zijn overigens van deze voorwaarden uitgezonderd.

Ook gehandhaafd in het uiteindelijke voorstel is het plan van een plafond op de toeslagen. Bedrijven die meer ontvangen dan 150.000 euro per jaar krijgen te maken met een korting. Bij 300.000 euro ligt straks de grens. Inkomenssteun is bovendien voorbehouden aan actieve boeren.

Ciolos kondigde tevens maatregelen aan die bedrijven weerbaarder moeten maken in tijden van crisis, en steun voor jonge boeren in de eerste vijf jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.