Home

Nieuws 1 reactie

Ciolos ontvouwt nieuw GLB-plan

Brussel – Vergroening van de inkomenstoeslagen, herverdeling van de middelen over de lidstaten en invoering van een hectarepremie zijn de belangrijkste componenten van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Eurocommissaris Dacian Ciolos lichtte woensdagochtend zijn plannen toe tijdens een speciale zitting van de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Volgens Ciolos zorgt het hervormde GLB voor een bevordering van innovatie, versterking van concurrentievermogen en ondersteuning van werkgelegenheid en economische groei. Hij noemde ‘de volgende decennia cruciaal voor het leggen van fundamenten voor een sterke landbouw’.

Het nieuwe GLB wordt op 1 januari 2014 van kracht. Op hoofdlijnen zijn de plannen de afgelopen maanden stapsgewijs al uitgelekt. Zo was reeds duidelijk dat straks 30 procent van de inkomenstoeslagen wordt gekoppeld aan vergroeningsmaatregelen. Veel boerenorganisaties bekritiseerden dit idee, omdat het te ingewikkeld zou zijn. Niettemin handhaaft Ciolos zijn oorspronkelijke plan om gewasdiversificatie en braaklegging als voorwaarden te stellen.

Later op de dag geeft de Eurocommissaris een persconferentie. Daarna volgen meer details over de inhoud van het plan, de gevolgen voor Nederland en reacties van politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Uitgangspunten van het nieuwe GLB:

• Inkomenssteun leidt tot groei en werkgelegenheid
De beschikbare middelen worden op termijn eerlijker verdeeld over boeren, regio’s en lidstaten. Er komt een plafond van 300.000 euro aan directe betalingen, waarbij ontvangers boven de 150.000 euro al met kortingen krijgen te maken.
• Instrumenten voor crisisbeheer worden beter geschikt voor nieuwe uitdagingen
Prijsvolatiliteit is volgens de Commissie een groot probleem voor primaire producenten. Ciolos komt daarom met vangnetregelingen die effectiever zijn en beter inspelen op kwetsbare sectoren en wil de oprichting van verzekeringen stimuleren.
• Betalingen voor groene diensten
Van de toeslagrechten wordt 30 procent gekoppeld aan groene diensten zoals diversificatie van gewassen, het in stand houden van blijvend grasland en het behoud van ecologische ‘reservoirs’ en landschappen.
• Extra investeringen voor onderzoek en innovatie
Het budget voor onderzoek en innovatie wordt verdubbeld. Onderzoeksresultaten moeten beter worden vertaald naar de praktijk op het boerenerf.
• De voedselketen wordt evenwichtiger en competitiever
De primaire landbouw is te gefragmenteerd en ongeorganiseerd. De Commissie wil daarom producentenorganisaties ondersteunen, alsmede verbintenissen tussen producenten en consumenten ondersteunen. De suikerquota worden na 2016 niet verlengd.
• Stimulering van agro-milieu-initiatieven
Het GLB moet bijdragen aan het behoud van ecosystemen, de strijd tegen klimaatverandering en het effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
• Steun jonge boeren
Ciolos komt met een regeling ter ondersteuning van boeren onder de veertig in de eerste vijf jaren van hun bedrijfsvoering.
• Stimulering werkgelegenheid en ondernemerschap op het platteland
De Commissie komt met verschillende maatregelen om economische activiteiten in rurale gebieden te stimuleren. Zo zal een zogeheten starter-kit worden gecreëerd voor projecten van kleine bedrijven met een financiering tot 70.000 euro voor een periode van vijf jaar.
• Stimulering bedrijven in gebieden met natuurlijke handicaps
Om de diversiteit van de landbouwgebieden te behouden, geeft de Europese Commissie de lidstaten de mogelijkheid extra steun te verlenen aan boeren op gronden met natuurlijke handicaps.
• Het GLB wordt eenvoudiger
De Commissie wil de mechanismen van het GLB, inclusief alle voorwaarden en controlesystemen, vereenvoudigen. Ook wordt de steun aan kleine boeren versimpeld.

Lees meer...

Eén reactie

  • no-profile-image

    het is een voorstel met een flink aantal uitdagingen voor ons als producenten.
    aan de slag!!!!!!!!!!!!!!!
    ik hoop dat de stimulering van producentenorganisaties niet geblokkeerd word door de zeer eenzijdige NMA

Of registreer je om te kunnen reageren.