Home

Nieuws 333 x bekeken

Boeren willen hogere vergoeding voor leidingen door hun land

De Klomp – Boeren willen een hogere vergoeding wanneer elektriciteits- of gasleidingen over of door hun land worden aangelegd. ”De tijd van fooien is nu echt voorbij,” aldus Ronnie van Woudenberg, secretaris-directeur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De organisatie adviseert boeren niet mee te werken aan leidingaanleg.

De FPG en de agrarische belangenorganisatie LTO Nederland klimmen samen in het geweer tegen wat Van Woudenberg ”een ouderwetse systematiek” noemt.Wanneer leidingen door agrarisch land worden aangelegd, wordt nu alleen een schadevergoeding betaald.

”We eisen een jaarlijkse marktconforme vergoeding los van de schadevergoeding, zoals een percentage van de waarde van de grond.” Gesprekken hierover met GasUnie hebben volgens Van Woudenberg ”een behoorlijk resultaat opgeleverd”, maar gesprekken met stroomnetbeheerder TenneT zijn ”volledig vastgelopen.”

TenneT stelt dat grondeigenaren leidingaanleg moeten gedogen, omdat deze van groot maatschappelijk belang is. De aanleg is volgens Van Woudenberg echter ook van commercieel belang. ”Ik zie niet in waarom bepaalde commerciële bedrijven van andere commerciële bedrijven mogen eisen zich niet commercieel op te stellen.”

TenneT exploiteert stroomkabels door het hele land maar wil specifiek een groot aantal windmolens in de Noordoostpolder via boerenland aanleggen. FPG en LTO Nederland eisen van TenneT een nieuw voorstel vóór 15 oktober. TenneT zegt in elk geval toe te willen naar één systematiek voor alle grondeigenaren, maar wil verder niets kwijt over de kwestie.

FPG en LTO Nederland zijn ook verbolgen dat zij als belangrijke vertegenwoordigers van grondeigenaren nog niet gevraagd zijn mee te denken over de wet Gedogen van werken van Algemeen Belang die op stapel staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.