Home

Nieuws

Boeren beloond voor natuurtaken

Winterswijk - Bijna 100 agrariërs rond Winterswijk zijn bezig samen aan te tonen dat grootschalig boeren in een kleinschalig landschap toekomst heeft.

De boeren worden via subsidies beloond voor extra taken die gericht zijn op het behoud van het landschap en de biodiversiteit. Daarmee lopen de Achterhoekse boeren vooruit op gewijzigde inzet van Europees landbouwgeld. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw toonde zich maandag tijdens een bezoek aan de boeren positief over de aanpak. "Het collectief inzetten van de euro is effectiever dan steun voor individuele bedrijven."

Bijna eenderde van de boeren werkt mee. Ze krijgen steun voor het in stand houden van kleinschaligheid (variërend van 50 euro per hectare voor een perceel van tussen de 2 en 3 hectare tot 400 euro voor een stuk grond kleiner dan een halve hectare). Daarnaast moet een dienstenpakket worden afgenomen, zoals het inzaaien van akkers met granen waar weidevogels op afkomen, onderhoud van bosjes of educatie. Dit jaar beloopt de toeslag voor de boeren ruim 330.000 euro, voor een gebied van in totaal 250 hectare.

Een van de problemen waar in het project tegenaan wordt gelopen is het grote aantal regelingen en voorschriften waarmee in een kwetsbaar gebied rekening moet worden gehouden. Burgemeester Thijs van Beem van Winterswijk telde alleen al 46 beleidskaders waaraan moet worden voldaan.

Winterswijk heeft veel ervaring opgedaan met samenwerking tussen natuur, agrarische sector en andere betrokkenen om het gevarieerde coulissenlandschap in stand te houden. De Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) is daar 30 jaar geleden uit voortgekomen. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid sluit daar nu naadloos bij aan en dat was voor WCL reden zich in te spannen voor de aanwijzing als proefproject. Plant Research International noemt het proefproject in het tussenrapport een inspirerend voorbeeld, effectief en efficiënt geleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.