Home

Nieuws

Bleker: Geen sprake van vertaalfout substraatteelt

Den Haag – Volgens staatssecretaris Henk Bleker is er geen sprake van een vertaalfout in de Nederlandse versie van de Europese verordening voor biologische landbouw.

Dat schrijft hij in een reactie aan Pura Natura, dat bij de staatssecretaris een verzoek had ingediend om de Nederlandse vertaling van het woord ’hydro ponos’ nog eens onder de loep te nemen. Volgens Pura Natura is in de Nederlandse versie van de verordening het woord verkeerd vertaald, met als gevolg dat alleen in Nederland een strikt verbod op het gebruik van substraat in de biologische landbouw van toepassing is.

Maar volgens Bleker is de regelgeving helder. ”Substraatteelt is verboden in de biologische landbouw”, schrijft Bleker in de betreffende brief. ”De regelgeving verstaat onder substraatteelt een methode om planten te telen met hun wortels, hetzij louter in een oplossing van minerale voedingsstoffen, hetzij in een inert medium (…) waaraan een oplossing van nutriënten is toegevoegd.”

Ook in de Engelse taalversie, die Bleker aanhaalt, wordt eenzelfde definitie gehanteerd. De gebezigde termen zijn hetzelfde, zo concludeert hij. Volgens Pura Natura klopt die conclusie feitelijk, maar laat het woord hydrocultuur ruimte bestaan voor andere toepassingen in de biologische teelt met substraat. ”Hydrocultuur maakt altijd gebruik van substraat, maar niet alle substraat is hydrocultuur”, aldus Pura Natura.

Pura Natura wil met de beantwoording van de vraag de woordenstrijd staken, maar acht het desondanks van belang dat zowel nationaal als internationaal discussies gevoerd worden met de juiste definities en benamingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.