Home

Nieuws 438 x bekeken

Bewoonde woning activeren tegen waarde vrij

Een bedrijfswoning mag bij de start van de onderneming geactiveerd worden tegen de vrije waarde. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met een waardedruk wegens duurzame zelfbewoning.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:

Een accountant start per 1 januari 2004 een eenmanszaak. Hij rekent het pand waarin hij met zijn gezin woont vanaf de start van de onderneming tot zijn ondernemingsvermogen. Hij activeert ter zake van het pand de vrije verkoopwaarde per 1 januari 2004 (€ 600.000). Deze waarde is bij vaststellingsovereenkomst overeengekomen tussen belanghebbende en de inspecteur. In 2006 brengt hij zijn onderneming in een bv in. Hij verplaatst de onderneming hierbij naar een extern kantoorgebouw en brengt het pand over naar privé. Hij neemt hierbij de boekwaarde op 31 december 2006 in aanmerking en een vermindering in verband met de bewoning van 35 procent.

De inspecteur stelt dat de inbrengwaarde per 1 januari 2004 op 35 procent van € 600.000 moet worden vastgesteld. Hof 's-Hertogenbosch oordeelt – onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2000, nr. 35550 (BNB 2000/270) – dat belanghebbende het pand per 1 januari 2004 tegen de vrije verkoopwaarde per 1 januari 2004 mag activeren. Gezien dit arrest moet het volgens het hof niet uitmaken of een woon/praktijkpand eerst wordt gekocht en daarna wordt ingebracht in de onderneming of dat het woon/praktijkpand – zoals bij belanghebbende – bij de start van de onderneming door de ondernemer reeds bewoond is, verbouwd wordt ten behoeve van die onderneming en vervolgens tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend. Het hof wijst er hierbij op dat de winst in beide situaties wordt verhoogd met de huurwaarde van de woonruimte op grond van art. 3.19 Wet IB 2001, zodat er geen plaats is voor een nadere correctie van de inbrengwaarde. Het hof vermindert vervolgens de aanslag.

Meer informatie: Hof 's-Hertogenbosch, 14 juli 2011, nummer 10/00572, BT8248

Of registreer je om te kunnen reageren.