Home

Nieuws

Behoeften vleeskuikens in kaart gebracht

Wageningen – Wageningen UR heeft in het kader van een breed onderzoek naar een nieuw integraal duurzaam houderijsysteem voor vleeskuikens de behoeften van het vleeskuiken in kaart gebracht.

De onderzoekers van Wageningen UR hebben zich gebaseerd op literatuuronderzoek. Het rapport is onderdeel van het project 'Pluimvee met Smaak'. De onderzoekers onderscheiden drie typen vleeskuikens: snel groeiende die in 42 dagen slachtrijp zijn, middel snel groeiende die in 56 dagen slachtrijp zijn en langzaam groeiende vleeskuikens die in 84 dagen slachtrijp zijn.

De onderzoekers onderscheiden behoeften gerelateerd aan gedrag, behoeften gerelateerd aan gezondheid en voedingsbehoeften. Op het gebied van gedrag hebben de kuikens behoefte aan foerageren en exploreren, rusten/slapen, zonnebaden, poetsen, stofbaden, vleugel en poot strekken, sociale interacties, spelen en beweging.

Voor de gezondheid onderscheiden de onderzoekers eisen aan de luchtkwaliteit, temperatuur, micro-organismen en inrichting. Op het gebied van voeding zijn er vooral kwaliteitseisen aan het voer en aan het water.

Of registreer je om te kunnen reageren.