Home

Nieuws

Basispremie levert sector 21 miljoen op

Doetinchem – Als telers van groente en fruit in het nieuwe landbouwbeleid ook een basispremie ontvangen, kan dat de sector jaarlijks meer dan 21 miljoen euro opleveren.

Voor een individuele fruitteler schat de NFO het effect van de voorgestelde nieuwe maatregel op gemiddeld een bruto modaal maandloon per jaar.

LTO bevestigt de raming van de effecten voor groente en fruit, maar wijst erop dat de hoogte van de basispremie afhankelijk is van een aantal zaken. NFO schat dat deze premie ergens tussen de 300 en 400 euro per hectare ligt. ”Voor een bedrijf met 12 hectare fruit is dat een bruto maandsalaris extra”, aldus NFO-voorzitter Johan van Haarlem. Voor de hele fruitteelt zou de de maatregel met circa 10.000 hectare ruim 3 miljoen euro aan extra inkomsten kunnen opleveren. Met ruim 50.000 hectare groenteteelt in Nederland (exclusief uien en peen maar met de contractteelt industriegroente) kan dat bedrag oplopen tot boven de 15 miljoen euro.

Koepel DPA voor GMO-erkende afzetorganisaties maakt echter een voorbehoud. ”Veel vollegrondsgroentebedrijven pachten grond. Het is dus te verwachten dat die inkomsten niet bij de telers terecht komen.” Voor fruitteelt is de grond relatief vaak in eigendom en komt de premie dus wel bij telers terecht.

Aan het plan voor de basispremie kleven nog meer onzekerheden. LTO kan niet met zekerheid zeggen wat voor glasgroentetelers het effect is. NFO verwacht dat de extra inkomsten uit het GLB straks niet verrekend worden met een lagere GMO-uitkering. Van Haarlem: ”Dat zijn twee totaal verschillende lijnen. Veel telers zien het wel als volstrekt rechtvaardig dat ze ook de basispremie ontvangen.” Veel ongeorganiseerde telers ontvangen geen GMO en dus geen Europese steun.

Of registreer je om te kunnen reageren.