Home

Nieuws

Arbeidsinspectie: betere waarschuwingssystemen nodig bij gevaarlijke stoffen

Den Haag – Het ontbreken van een automatische waarschuwing bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is een belangrijke reden waardoor het soms misgaat. Door bij het ontwerp van een installatie een automatische waarschuwingsinstallatie in te bouwen, kunnen rampen worden voorkomen.

De Arbeidsinspectie heeft een analyse gemaakt van 77 incidenten met gevaarlijke stoffen die hebben plaats gevonden van 2008 tot en met 2010. Bij een derde van deze incidenten raakten mensen gewond, in totaal 53. Er vielen 3 doden.

De Arbeidsinspectie vindt niet alleen dat er betere waarschuwingssystemen moeten komen. ”Er is ook meer aandacht nodig voor het beperken van de schade als er toch gevaarlijke stoffen vrijkomen. Werknemers die dergelijke calamiteiten bedwingen, moeten goede beschermingsmiddelen hebben.”

Incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot ernstige ongelukken, brand, explosie, gifwolken en verontreiniging van bodem en oppervlaktewater. Daarom gelden strenge regels voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De Arbeidsinspectie houdt hierop preventief toezicht en onderzoekt incidenten met gevaarlijke stoffen.

Volgens de inspectie leren sommige bedrijven te weinig van de eigen aanpak van incidenten. ”Ze maken te weinig gebruik van inzichten die ze zelf opdoen over de zaken die goed gaan en over de zwakke plekken. Veel incidenten vinden plaats als het bedrijf of afzonderlijke installaties tijdelijk stilliggen voor groot onderhoud.”

Of registreer je om te kunnen reageren.