Home

Nieuws 346 x bekeken 3 reacties

Akkoord over sluiten fosfaatkringloop

Den Haag – Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (IM) heeft met negentien bedrijven afspraken gemaakt om binnen twee jaar zoveel mogelijk restfosfaat op milieuverantwoorde wijze in de kringloop terug te brengen en te exporteren.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt met onder andere LTO Nederland, Cosun, Vion en Wageningen UR. De partijen gaan zich inzetten om de fosfaatkringloop te sluiten en daartoe binnen twee jaar een duurzame markt te creëren met nuttige toepassing van secundaire fosfaatgrondstoffen.

De partijen hebben afgesproken om binnen twee maanden te komen met een nadere uitwerking van het akkoord. Een van de aandachtspunten hierbij is het versnellen van de het tot stand komen van een duurzame markt voor fosfaatgrondstoffen.

LTO heeft in de afspraak de ambitie geformuleerd dat in 2015 in de veehouderij alleen nog fosfaat uit dierlijke mest wordt gebruikt. De landbouw wil hiervoor qua regelgeving meer experimenteerruimte voor nieuwe technieken. Onderdeel van het plan is het bouwen van tientallen regionale mestverwekingsinstallaties en enkele bovenregionale opwerkingsfabrieken voor fosfaat, die uiterlijk 2018 in bedrijf zijn.

Cosun heeft de ambitie in de teelt van suikerbieten zo min mogelijk fosfaatkunstmest te gebruiken en uit digestaat uit de vergistersinstallaties een fosfaatmeststof en bodemverbeteraar te produceren.

Vion ingrediënts draagt bij aan het sluiten van de fosfaatkringloop door de realisatie van een productie-installatie voor biofosfaat uit dierlijke mest op het Energiepark Ecoson. ICL Fertilizer Europe heeft afgesproken haar fosfaatkunstmestproductie in 2025 volledig te baseren op secundair fosfaat.

Naast de afspraken met de landbouw, zijn er ook afspraken over het terugwinnen van fosfaat uit rioolwater, slib en huishoudelijk GFT-afval.

De rol van de overheid in de afspraken is vooral een faciliterende. Er zijn geen concrete afspraken voor financiële ondersteuning.

Atsma zegt dat Nederland hiermee als eerste land ter wereld de fosfaatkringloop gaat sluiten. ”Met deze doorbraak slaan we drie vliegen in één klap. Ons milieu wordt schoner doordat we voorkomen dat fosfaat in het grond- en rivierwater terecht komt. Onze samenleving wordt er beter van doordat we nuttige stoffen uit voedsel, mest, slib en rioolwater gaan hergebruiken. En winstpunt voor het bedrijfsleven is dat het overschot aan fosfaat kan worden geëxporteerd”, aldus Atsma.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Nederland, het eerste land ter wereld waar men de fosfaatkringloop gaat sluiten....zal ook meteen het laatste land zijn. Andere landen zijn nl. wel wijzer!

  • no-profile-image

    Hebben LTO en WUR nu zitten te slapen? De nagenoeg gesloten fosfaatkringloop op De Marke laat zien dat de bodemvruchtbaarheid en financiële resultaten keihard achteruithollen.

  • no-profile-image

    Ze zijn nooit wakker geweest, Hypotheekboer. Deze tekorten ontstaan door de omzettingen van anorganische in plantaardige mineralen. Men telt gewoon mineralen uit verschillende leefwerelden bij elkaar op. Als de praktijk aangeeft dat dit niet kan, dan trekken de "wetenschappers" zich hier niets van aan want dan klopt de praktijk niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.