Home

Nieuws 202 x bekeken

Aigner houdt vast aan positieve beoordeling plannen uit Brussel

Berlijn - De Duitse landbouwminister Ilse Aigner blijkt in de nu voorliggende hervormingsvoorstellen van de Europese Commissie geen reden te zien om haar in wezen positieve beoordeling daarvan alsnog te veranderen.

Eerder deze week stelde zij op basis van wat al bekend was dat de doelen juist zijn. Dat vindt zij nog steeds. ”Brussel zet met de voorstellen de door Duitsland al ingeslagen weg van oriëntering op de markt voort en neemt het erkende beginsel ’overheidsgeld voor publieke inzet’ over,” constateert Aigner tevreden. De vergroening van de subsidiëring juicht zij toe, zij het onder de voorwaarde dat er ook sprake zal zijn van verbetering van het milieu. Ook mag geen landbouwareaal opgeofferd worden. In plaats daarvan moet de inzet op innovatie in de landbouw worden versterkt. ”De landbouw is de sleutel voor de oplossing van vele problemen – zonder landbouw kunnen we de uitdagingen van de voedselvoorziening van een groeiende wereldbevolking en de klimaatproblematiek niet aan.”

Breekpunt voor Duitsland blijft het plafond op de premies voor grote bedrijven. Evenmin is Duitsland – dan wel Aigner – kritisch over de maatregelen voor kleine bedrijven en het begrip ’actieve boer’. Op dat punt wil Aigner met eigen voorstellen komen. Een stapsgewijs gelijktrekken van de premieverschillen tussen West en Oost wijst zij echter niet af.

Of registreer je om te kunnen reageren.