Home

Nieuws 158 x bekeken

Zeeland pakt acht streken met verkeersprobleem aan

Middelburg – Zeeland neemt in acht gebieden maatregelen waardoor het landbouwverkeer minder problemen oplevert.

De ingrepen zullen variëren van het aanleggen van fietspaden tot het inrichten van routes voor landbouwverkeer. Vanavond is op de Rusthoeve in Colijnsplaat een bijeenkomst waar de maatregelen worden gepresenteerd aan agrariërs en loonwerkers. Dit voorjaar moeten provincie, Rijkswaterstaat en waterschap hun fiat geven aan de maatregelen.

Afgelopen maanden is in nauw overleg met loonwerkers, agrariërs en provincie geïnventariseerd waar de belangrijkste knelpunten liggen als het gaat om verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer. Volgens Wijnand Blommaert van de provincie is zulk overleg de beste manier om zicht te krijgen op de knelpunten, omdat goede cijfers ontbreken. Er ligt nu een zogeheten ’vlekkenkaart’ met acht gebieden, verspreid over Zeeland. Het is de bedoeling dat deze als eerste worden aangepakt.

Landbouwverkeer is in het hele land een groeiende bron van zorg. De machines worden groter en sneller, terwijl ze vanwege schaalvergroting en specialisatie steeds grotere afstanden af moeten leggen over de weg. Tegelijk neemt de verkeersintensiteit op plattelandswegen toe, vooral in gebieden met veel recreatie. Dit leidt tot onveilige situaties en vertragingen. Soms worden landbouwvoertuigen van de weg geweerd. Inzet van het Zeeuwse plan is echter dat de situatie voor iedereen beter wordt, door verkeersstromen uit elkaar te halen, aldus Blommaert.

Of registreer je om te kunnen reageren.