Home

Nieuws 221 x bekeken

Verzekering Chemie-Pack mogelijk ontoereikend

Moerdijk – De aansprakelijkheidsverzekering van het chemiebedrijf Chemie Pack is mogelijk ontoereikend om de schade te vergoeden.

Peter van Arkel van LTO Noord zegt daarover niet optimistisch gestemd te zijn. Volgens onbevestigde berichten had het afgebrande bedrijf in Moerdijk een verzekering die maximaal 15 miljoen euro uitbetaalt.

Als de verzekering niet toereikend is voor de geleden schade, moet het bedrijf zelf over de brug komen. In het geval van Chemie-Pack rest vooralsnog waarschijnlijk niet meer dan de verzekeringssom van de brandverzekeraar en mogelijk nog wat openstaande rekeningen.

Chemie Pack valt onder een besloten vennootschap van de familie Spiering. Leden van de familie hebben de leiding over het afgebrande bedrijf. Zij zijn ook aandeelhouder. Als het bedrijf milieuregels heeft overtreden, waarvan het inmiddels is beschuldigd, kan dat gevolgen hebben voor de uitkering door de verzekeraar.

Er zijn geen collectieve regelingen waaruit boeren en tuinders nog zouden kunnen putten, als Chemie-Pack, noch haar verzekeraar kunnen uitbetalen.

Boeren en tuinders die schade lijden als gevolg van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk wordt geadviseerd daarvan op drie plaatsen melding te doen. Ondernemers moeten de schade melden bij hun rechtsbijstandverzekering, bij de informatielijn van LTO Noord en de centrale registratie aangerichte schade (CRAS) in Deventer.

Het is nog volstrekt onduidelijk hoe groot de schade is en welke schade op welke manier vergoed kan worden. Er zijn zeker enkele tientallen agrarisch ondernemers getroffen, het merendeel telers van vollegrondsgewassen als prei, kool en spruiten.

LTO Noord heeft inmiddels een standaardbrief opgesteld, die leden kunnen gebruiken om Chemie-Pack aansprakelijk te stellen voor de geleden en nog te lijden directe en indirecte schade. De belangenorganisatie geeft de leden nadrukkelijk het advies om de schade aan de hand van een taxatierapport vast te stellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.