Home

Nieuws

Twijfel aan juridische houdbaarheid Gelders stikstofakkoord

Den Haag – Juristen en ecologen die zijn gespecialiseerd in Natura 2000 betwijfelen of het stikstofkader, dat de provincie Gelderland is overeengekomen met landbouw- en natuurorganisaties, standhoudt voor de rechter.

Volgens dat akkoord hoeven veehouderijen bij Natura 2000-gebieden als zij willen uitbreiden géén Natuurbeschermingswet-vergunning aan te vragen als de stikstofuitstoot van het bedrijf de 0,5 procent van de ’kritische depositiewaarde’ niet overstijgt; dat is de maximale hoeveelheid stikstof die de natuur kan verdragen zonder dat zij achteruitgaat.

”In theorie is deze aanpak mogelijk”, zegt Ammo Veeman van het Zwolse advocatenbureau GVK Adure, dat is gespecialiseerd in agrarisch recht. ”Maar het moet wel ecologisch onderbouwd worden.”

Dat zegt ook de Maastrichtse hoogleraar bestuursrecht Chris Backes. ”Juridisch kan het, als je kunt hardmaken dat de extra depositie in alle gevallen geen significante effecten heeft op de natuur. Maar dat is een ecologische vraag.”

De Wageningse ecoloog Han van Dobben ziet het juist meer als een juridisch probleem. ”Als er maar een beetje stikstof bijkomt kan het niet; de Raad van State gaat tot nu toe uit van ’te hoog is te hoog’.”

Ook jurist Valentijn Wösten, die vaak optreedt namens milieuorganisaties, acht de kans klein dat het Gelders akkoord standhoudt voor de rechter. Volgens hem is het in strijd met de Europese Habitatrichtlijn.

Overigens moet het akkoord nog worden ondertekend. Dat gebeurt aanstaande donderdag. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) aarzelt nog.

Of registreer je om te kunnen reageren.