Home

Nieuws 171 x bekeken

Tuinders geven in oktober mening over PT

Zoetermeer – Het Productschap Tuinbouw (PT) laat in oktober de draagvlaktoets uitvoeren onder telers. In het draagvlakonderzoek laat het PT, maar ook andere schappen, onderzoeken hoe telers het productschap beoordelen.

Het PT heeft voor die toets Bureau Bartels uit Amersfoort de opdracht gegeven, blijkt uit stukken van de bestuursvergadering van het Productschap Tuinbouw.

Op last van minister Henk Kamp van SZW voeren de schappen de draagvlakonderzoeken versneld door in 2011, zodat alle uitkomsten begin 2012 bekend zijn. Het PT had het draagvlakonderzoek al in 2011 gepland.

Het productschap zal in 2011 een reeks onderzoeken ondergaan. Naast de draagvlaktoets moet het Productschap Tuinbouw een representativiteitstoets doorstaan. In die toets moet het PT tonen dat de dragende organisaties voldoende draagvlak hebben bij de achterban.

Daarnaast is er het gewone toezicht door de Sociaal Economische Raad. De toezichtkamer van de Sociaal Economische Raad (SER) concentreert toezicht op productschappen dit jaar op klachtenafhandeling en financieel beheer. Later in het jaar komt er een onderzoek naar het interne toezicht van de schappen. De SER publiceert de bevindingen in een toezichtverslag. Het gaat hier om jaarlijks onderzoek waarvoor per jaar verschillende thema’s gekozen worden.

De SER heeft voor productschappen de vergadervergoeding aangepast en afhankelijk gemaakt van de lengte van de vergadering.

Of registreer je om te kunnen reageren.