Home

Nieuws 187 x bekeken

Tuinbouw wil van Schippers duidelijkheid over Moerdijk

Zoetermeer – De tuinbouwsector wil een concreet advies van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) hoe telers en afnemers moeten handelen in het effectgebied van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.

Het Productschap Tuinbouw heeft dit pleidooi vandaag bij minister Edith Schippers van volksgezondheid neergelegd. ”De tuinbouwsector is zich ten volle bewust van zijn verantwoordelijkheid om een gezond en veilig product op de markt te brengen. Maar om te komen tot een verantwoorde en uniforme aanpak hebben wij ondersteuning nodig vanuit de overheid”, schrijft PT-secretaris Gerritsen.

Volgens het schap is er na een week van voortdurende onduidelijkheid onrust. Telers oogsten in een grote regio nog geen product. Er is nog steeds geen concrete begrenzing van zones en specifieke maatregelen per zone voor de teelt en de handel.

De bevindingen van het Beleidsondersteundende Team milieudelicten gaan niet verder dan de 10 kilometer-zone. ”Het ontbreken van een advies voor de rest van het effectgebied wekt de schijn dat er geen maatregelen nodig zijn en de producten veilig zouden zijn”, zegt het schap.

De sector wijst de bewindsvrouw ook op de indirecte schade. Afnemers in binnen- en buitenland eisen zekerheid dat het product niet uit het effectgebied komt. De export van spruiten naar Duitsland ligt al stil. ”Deze indirecte schade als gevolg van het uitblijven van informatie schatten wij vele malen hoger in dan de directe schade”, aldus het PT.

Of registreer je om te kunnen reageren.