Home

Nieuws 189 x bekeken

RIVM-advies brengt onzekerheid in de markt

Moerdijk – De markt reageert uiterst voorzichtig op het advies van van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) en Milieu om vooralsnog geen gewassen te consumeren uit het gebied onder de rook van de Moerdijk-brand.

Zelfs gecertificeerd schone producten blijven na de oogst staan.

Peter van Arkel van LTO Noord maakt melding van schrijnende gevallen van telers die met hun product blijven zitten na de brand bij Chemie-Pack.

Een teler in het werkgebied liet in overleg met zijn afnemer zijn gewas onderzoeken op mogelijk schadelijke stoffen. Het gewas bleek schoon waarop de teler besloot te oogsten. Uiteindelijk wilde de afnemer het product toch niet afnemen, onder meer vanwege het advies van het RIVM. De teler bleef met zijn geoogste product zitten.

Het RIVM heeft het advies gegeven om gewassen tot 10 kilometer van de brand (die onder de rookpluim lagen in noordelijke richting) niet te consumeren.

Al eerder bleek dat de rol van afnemers bepalend is bij de vraag of telers hun product kwijt kunnen. De ene ondernemer kan zijn product kwijt, terwijl de buurman met hetzelfde gewas maar een andere afnemer met het product blijft zitten.

Het is voor de gedupeerde ondernemers volstrekt onduidelijk bij wie ze de schade kunnen verhalen. LTO Noord adviseert telers de schade goed te documenteren, en eventueel te fotograferen om beslagen ten ijs te komen bij de schadeafwikkeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.