Home

Nieuws 188 x bekeken

Productschappen kiezen voor centrale werkorganisatie

Zoetermeer – De productschappen Vee en Vlees, Pluimvee en Eieren, Akkerbouw, Diervoeder, Wijn, Zuivel en Vis gaan nauw samenwerken en een deel van hun activiteiten samenvoegen.

Ze brengen een groot deel van hun ondersteunende activiteiten, de zogenoemde back-office, onder in één centrale organisatie. Dit hebben de productschappen bekend gemaakt.

Het doel is om het integratieproces en het overleg met de ondernemingsraden en vakbonden voor de zomer af te ronden. Na besluitvorming in de verschillende productschapsbesturen kan de integratie in gang worden gezet. Ook de medebewindstaken van alle productschappen worden in één gecombineerde werkorganisatie bijeengebracht. ”Op dit moment is nog totaal niet te zeggen of en zo ja welke personele consequenties er zullen zijn”, zegt PVV-voorzitter Steven Lak. ”Dat wordt pas duidelijk bij de eerste uitgewerkte plannen voor de zomer.” De productschappen zijn op zoek naar één nieuwe locatie voor de nieuwe werkorganisatie in Zoetermeer.

De samenvoeging gebeurt uit overwegingen van efficiency en kostenbesparing. Ook hopen de productschappen met deze nieuwe werkwijze voldoende kritische massa te kunnen behouden om aantrekkelijk te blijven voor hoog gekwalificeerd personeel.

Over de samenvoeging van de back-officeactiviteiten wordt al langere tijd overlegd. Afgelopen zomer werd een bestuurdersoverleg productschappen gevormd om één en ander vorm te kunnen geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.