Home

Nieuws

Productschap betreurt motie Thieme over veetransport

Zoetermeer – Het Productschap Vee en Vlees (PVV) betreurt dat de Tweede Kamer deze week in meerderheid een motie van Marianne Thieme ondersteunde waarin de overheid wordt opgeroepen de controle op diertransporten geheel aan de overheid over te laten.

In de ogen van het PVV schiet de motie van Thieme zijn doel voorbij en worden kwaliteitsverbeteringen op het gebied van transport en verzamelen van dieren belemmerd.

Het PVV wijst erop dat sinds 1 januari in de sector een nieuw kwaliteitssysteem voor transport en verzamelen van kracht is met goedkeuring van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Het systeem Quality Livestock Logistics voegt vijf bestaande deelinitiatieven samen. Het QLL-systeem is door de IKB systemen voor de varkenshouderij en de kalverhouderij verplicht gesteld. “Kwaliteitsverbeteringen van diervervoer en verzamelen worden door de sector op deze manier zelf afgedwongen”, aldus het PVV.

Het PVV geeft aan dat per 1 juli de erkenningen van de oude deelinitiatieven zoals Dierwaardig Vervoer vervallen. De verwachting is dat door de koppeling met de bestaande IKB-systemen het aantal deelnemers aan QLL sterk zal stijgen. Verder wijst het productschap erop dat de opzet van het nieuwe kwaliteitssysteem goed past in het streven van de overheid om zo veel mogelijk toezicht op systeemniveau toe te passen.

De motie van Thieme werd afgelopen dinsdag aangenomen in de Tweede Kamer. Het is tot nu toe niet duidelijk wat staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van ELI met de motie doet. De eerste signalen wijzen er echter op dat de motie waarschijnlijk niet wordt uitgevoerd en dat Bleker erop zal wijzen dat zijn ministerie wel degelijk toezicht houdt op het diertransport in de vorm van toezicht op controle.

Of registreer je om te kunnen reageren.