Home

Nieuws

Parlement stemt alsnog over compensatie nertsenhouders

Den Haag - Het amendement voor compenserende maatregelen voor nertsenhouders wordt alsnog in stemming gebracht, waarschijnlijk al komend voorjaar. Dat hebben de SP en PvdA, initiatiefnemers voor een verbod op de nertsenhouderij, geschreven aan de Eerste Kamer.

Vorige maand stemde de Tweede Kamer al over een amendement om 28 miljoen euro vrij te spelen ter compensatie voor de nertsenhouderij. Dat werd toen verworpen, omdat de PVV per vergissing tegen stemde.

Inmiddels heeft fractievoorzitter Geert Wilders de initiatiefnemers, Henk van Gerven (SP) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA), persoonlijk verzekerd dat de PVV bij een nieuwe stemming vóór zal stemmen, schrijven beide Kamerleden aan de Senaat.

Het geld is met name bedoeld om de kosten van het slopen van de te zijner tijd onbruikbaar geworden nertsenstallen te dekken. SP en PvdA menen dat een bijdrage van de provincies aan de sloopregeling voor de hand ligt.

Daarnaast is een deel van het bedrag bestemd voor ondernemers dichtbij de pensioengerechtigde leeftijd, die onevenredig hard door het verbod worden getroffen. Hiervoor wordt een hardheidsclausule opgesteld.

In een aanvulling op het wetsvoorstel (novelle) willen SP en PvdA voorts de mogelijkheid scheppen om de herinvesteringsreserve te bestemmen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Dat zou dan binnen drie jaar moeten. Dit vergt een wijziging van de Wet Inkomstenbelasting.

De initiatiefnemers onderzoeken of een fiscale ouderdomsreserve mogelijk is; daarover hoeft dan niet direct inkomstenbelasting te worden betaald. Na het bereiken van de pensioenleeftijd kan de reserve eventueel worden omgezet in een lijfrente-product.

Ook willen SP en PvdA kijken naar een ruimte-voor-ruimte-regeling, waarbij op het voormalig erf woningen kunnen worden gebouwd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.