Home

Nieuws

PT wil deels meedoen in samenwerking schappen

Den Haag/Zoetermeer – Het Productschap Tuinbouw wil meedoen aan het overleg met andere productschappen over samenwerking van de uitvoeringsorganisatie (de back-office), maar nog niet volledig.

Dit blijkt uit uitlatingen van waarnemend voorzitter Bart Bruggeman. Bruggeman heeft wel zitting in de stuurgroep, waarin wordt gesproken over de hoofdlijnen van de voorgenomen samenwerking. Het PT doet echter niet mee aan het concrete overleg tussen de vlees-, zuivel, vis- en akkerbouwschappen over ineenschuiven van werkzaamheden en gezamenlijke huisvesting.

De andere schappen stellen, dat als het PT serieus wil meedoen, het dan uiterlijk half maart een definitief signaal moet afgeven. Anders is het te laat om nog echt mee te doen. Voor het concreet maken van de verdere samenwerking tussen de overige schappen is intussen oud-RVV-topman Pieter Cloo aangesteld als procesregisseur.

Het PT geeft naar eigen zeggen prioriteit aan het draagvlakonderzoek dat dit jaar moet worden afgerond. Het schap stelt alles op alles om daar goed doorheen te komen, als herkenbare organisatie voor de tuinbouw. De andere productschappen hebben ook te maken met eenzelfde draagvlakonderzoek, maar laten de inspanningen om meer samen te werken daar niet op wachten.

Het PT doet wel volledig mee met de andere schappen in het overleg met het ministerie van ELI over overdracht van medebewindstaken. Alle inspanningen zijn er op gericht om deze overdracht van taken komend najaar te hebben afgerond.

Of registreer je om te kunnen reageren.