Home

Nieuws 209 x bekeken

PT: GMO-uitvoering in centrale werkorganisatie

Zoetermeer – Het Productschap Tuinbouw brengt de uitvoering van de Europese regels voor gemeenschappelijke marktordening (GMO) onder in een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor productschappen.

De totale afdeling medebewind van het PT beslaat circa dertig arbeidsplaatsen op een totaal personeelsbestand van 150. Mogelijk zijn meer PT-medewerkers betrokken bij de reorganisatie, omdat ook ondersteunende diensten van GMO-activiteiten betrokken worden.

De komende weken bespreekt het bestuur mogelijk verdere samenwerking bij ondersteunende taken. Het PT werd deze week niet genoemd in een bericht over samenwerking van productschappen. De andere landbouwproductschappen willen hun administratieve, personeels- en facilitaire werkzaamheden onderbrengen in een centrale organisatie, maar ook de vakinhoudelijke taken zoals juridische zaken, maatschappelijk verantwoord ondernemen en arbeid.

De landbouwproductschappen willen samenwerken op gebied van ondersteunende diensten (back office). De afdelingen die direct in contact staan met de bedrijven in de sector zijn niet betrokken in de plannen. Het PT voert relatief veel van deze directe taken uit en werkt daarbij al samen met andere schappen. Deze andere productschappen kennen een relatief sterker accent op uitvoering van Europese regels.

Het bestuur van het PT zal bij het samenwerkingsonderzoek meenemen dat de achterban een herkenbaar PT wil. De achterban moet zich namelijk dit jaar uitspreken over het PT in het zogenaamde draagvlakonderzoek. Een grote wijziging in de organisatie kan daarop van invloed zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.