Home

Nieuws

Onkruidbestrijding met Basta 200 in zomerbloemen

Onkruidbestrijding in zomerbloemen is lastiger geworden sinds Gramoxone (paraquat-dichloride) niet meer is toegelaten.

Het middel Basta 200 (glufosinaat-ammonium) bleek in eerder onderzoek het best bruikbare alternatief. Omdat Basta nog niet zo lang een toelating had, waren er nog veel vragen over gebruik ervan in zomerbloemen. In 2009 en 2010 zijn behandelingen met Basta onderzocht in de gewassen Bupleurum, Campanula, Lysimachia, Phlox, Pioen, Sedum en zonnebloem. Diverse behandelingen zijn volvelds, in een rijbehandeling, kort voor het planten of zaaien of een dag voor opkomst gespoten. Het onderzoek toont aan dat Basta 200 goed toegepast kan worden in zomerbloemen.

Het is belangrijk dat Basta 200 wordt gespoten vóór opkomst van het teeltgewas of tussen de rijen met spuitapparatuur met een afschermkap. Combinaties met andere herbiciden zijn mogelijk voor een bredere werking. Thermisch afbranden gaf in de onderzochte gewassen weinig schade en onkruid bleek goed te doden, maar het onkruid kwam vaak sneller terug dan na chemische onkruidbestrijding.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.