Home

Nieuws

Omzet ZON stijgt 25 procent

Venlo - ZON Fruits & Vegetables boekte in 2010 een omzetstijging van 25 procent. Met de activiteiten voor verpakking en transport meegerekend, lag de omzet op 334 miljoen euro tegen 267 miljoen euro in 2009. De stijging is vrijwel volledig het effect van een prijsherstel over een breed front.

ZON noemt alleen paprika als uitzondering, waarvoor het prijsherstel achterblijft. De afzetorganisaties noemt 2010 evenwel een positief jaar.
Het ledental van de Limburgse afzetorganisatie bedraagt 381, tegen 395 een jaar geleden.
ZON zet in 2011 verder in op afzet naar handel en retail. De afzetorganisatie verkiest een toegevoegde waardemodel met accent op marketing en innovatie.
ZON verwacht daarbij verder te groeien in omzet. ZON nam eind vorig jaar Blueberry World en Sun Berry International (SBI) over. Beide bedrijven haalden een omzet van circa 21 miljoen euro, voor een deel door afzet van product van telers van ZON.
Het Fresh Park Venlo mikte in 2010 op uitbreiding van het park met versbedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.