Home

Nieuws

Nieuwe aanpak keuringen

Per 1 januari 2011 is door Naktuinbouw de aanpak voor de wettelijke kwaliteitskeuringen van Freesia en Nerine gewijzigd.

Met deze wijziging voert Naktuinbouw minder controles uit op de bedrijven. De aanpak in het kwaliteit-plus-systeem Select Plant wijzigt voor Freesia niet. Naktuinbouw voert één keer per jaar een bedrijfskeuring uit op alle productielocaties op een daartoe geschikt moment.

Van Freesia voor de kasteelt vindt de keuring in het voorjaar plaats en voor de gaashallen-, gaasdoeken- en buitenteelt in de zomer. Van Nerine voor de kasteelt en buitenteelt vindt de keuring rond september/oktober plaats.

De administratieve audit is onderdeel van deze bedrijfskeuring. Het bedrijf dient een gespecificeerde teeltaangifte aan Naktuinbouw te doen. Deze dient ook als basis voor de areaalbijdrage. De teeltaangifte dient bij voorkeur digitaal via de website van Naktuinbouw te gebeuren. Het bedrijf blijft er zelf verantwoordelijk voor dat het teeltmateriaal aan de kwaliteitseisen in de Europese richtlijn 98/56/EG voldoet. Het bedrijf maakt dit bij verhandeling kenbaar op het leveranciersdocument met de aanduiding ‘EG Kwaliteit’. Partijen die niet aan de eisen voldoen mogen niet worden verhandeld.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.