Home

Nieuws

Nederland haalt weinig geld uit Europees plattelandsfonds

Brussel - Nederland krijgt maar weinig geld uit het Europese fonds voor plattelandsontwikkeling. Van de 96,3 miljard euro, die in de periode 2007-2013 beschikbaar is, ontvangt Nederland 593 miljoen euro, wat neerkomt op 0,6 procent.

Alleen Denemarken, België, Luxemburg, Cyprus en Malta krijgen een lagere Europese bijdrage.
Dat blijkt uit het jaarrapport van het Europese plattelandsbeleid over 2010, dat de Europese Commissie dinsdag heeft gepubliceerd.

Grootste ontvanger van plattelandsgelden is Polen, dat in genoemde periode bijna 13,4 miljard euro ontvangt (13,9 procent). Ook Duitsland, Italië, Roemenië, Spanje en Frankrijk ontvangen aanzienlijke sommen geld, met bijdragen tussen de 7,5 en 9 miljard euro elk.

Van de 593 miljoen euro besteedt Nederland het meeste, bijna 202 miljoen euro, aan de concurrentiekracht en structuurverbetering in de landbouw (as 1). Voor milieumaatregelen in de landbouw (as 2) is ruim 183 miljoen euro beschikbaar, voor leefbaarheid op het platteland (as 3) ruim 156 miljoen euro en voor lokale initiatieven (Leader, as 4) ruim 48 miljoen euro.

Nederland geeft daarmee, in vergelijking tot de andere EU-lidstaten, relatief veel uit aan het vergroten van de leefbaarheid op het platteland (as 3), en wat minder aan milieumaatregelen (as 2).

Nederland had eind 2009 blijkens verklaringen pas 16 procent van de Europese gelden besteed. Dat ligt onder het Europees gemiddelde van 21 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.