Home

Nieuws 248 x bekeken

Meer flexibiliteit bij brede weersverzekering

Zoetermeer – De Onderlinge Weerschade Verzekering (OWV) heeft de polis voor de brede weersverzekering aangepast.

 ”Met de nieuwe polis kan iedere ondernemer per gewas kiezen tegen welk weertype hij wil verzekeren en hoeveel eigen risico hij wil. Zo kan maatwerk geleverd worden voor elke teler”, legt Gert Jan Van Dijk van OWV uit. Om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen, moet voor alle verzekerbare weertypen een verzekering worden afgesloten.

Bij de verzekering zijn de drempelwaarden voor extreme neerslag en droogte vereenvoudigd. ”Voor alle gewassen en grondsoorten geldt dat de schadedrempel ligt bij 70 millimeter regen binnen 24 uur, 85mm in 48 uur of 100 mm in vier dagen. De schadedrempel voor droogte ligt op zandgrond bij een neerslagtekort van 252 mm, bij kleigrond moet het neerslagtekort minimaal 317 mm zijn voordat iemand in aanmerking komt voor schadevergoeding”, legt Van Dijk uit. Voor droogte in zomergranen past OWV lagere neerslagtekorten toe.

De maximale uitkering voor schade door extreme neerslag of droogte is bovendien verhoogd van 25 naar 70 procent, bij een keuze van 30 procent eigen risico.

Om de keuze te vereenvoudigen zijn vijf profielen ontwikkeld: voor akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers op kleigrond, akkerbouwers en vollegrondsgroente op zandgrond, boomkwekerijen, bloembollentelers en fruittelers. Bij alle profielen met uitzondering van fruit kan per gewas voor ieder weerrisico afzonderlijk worden gekozen voor een laag en hoog risico van 30 of 50 procent. Voor hagelschade kan voor de meeste gewassen ook een eigen risico worden ingesteld van 10 procent. Het eigen risico wordt toegepast op perceelsniveau.

Bij de nieuwe verzekering is het ook mogelijk om voor hogere verzekerde bedragen te kiezen en om maximaal twee gewassen in het bouwplan niet te verzekeren.

Het betalen van de premie bleek in 2010 voor veel ondernemers een reden om niet deel te nemen. Het bedrag moet geruime tijd voorgeschoten worden voor een ondernemer het subsidiebedrag van de overheid terug krijgt. Dit wordt in de nieuwe polis ondervangen door de premie in twee delen te betalen, in juli en eind oktober.

De overheid stelt dit jaar 10,6 miljoen subsidie beschikbaar voor de verzekering. De subsidie kan oplopen tot 60,6 procent van de premie.

In 2010 hebben 500 boeren een brede weersverzekering afgesloten. Tachtig hiervan verzekerden zich bij OWV, een initiatief van LTO, Rabobank en Achmea.

Of registreer je om te kunnen reageren.