Home

Nieuws 412 x bekeken

Limburg subsidieert sloop stallen en kassen

Maastricht – De provincie Limburg opent op 1 februari een tijdelijke subsidieregeling voor de sloop van stallen en kassen.

Het gaat vooral om oude, economisch onrendabele veehouderijbedrijven en kassen in landschappelijk of natuurlijk waardevolle gebieden en om stallen nabij dorpskernen. De provincie stelt voor zowel de sloop van kassen als de sloop van stallen maximaal 1 miljoen euro beschikbaar.

Boeren komen alleen in aanmerking voor de subsidie als de bestemming van de bedrijfslocatie wordt gewijzigd en dat de nog geldende milieuvergunning wordt ingetrokken. Ook mogen er geen eerdere afspraken zijn gemaakt voor sloop van de bebouwing.

Voor de sloop van kassen is een vaste vergoeding per vierkante meter beschikbaar. Kassen in de ecologische hoofdstructuur krijgen voorrang. Daarnaast wordt gekeken naar de ligging en de grootte van de kassen. Kleine kassen krijgen voorrang op grotere en kassen in open gebied krijgen voorrang.

De subsidieregeling is een uitvloeisel van de ’Verklaring van Roermond 2010’, waarin de Provincie en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) afspraken hebben gemaakt over het verduurzamen van de veehouderij.

De regelingen zijn opengesteld van 1 februari tot en met 31 maart van dit jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.