Home

Nieuws 193 x bekeken

Landschapsubsidies uitgekeerd in februari en maart

Den Haag – Staatssecretaris Henk Bleker verwacht dat alle subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in maart zijn uitbetaald.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om de regelingen PSAN en SNL. De helft van de betalingen heeft al voor 26 november vorig jaar plaatsgehad en het overige gedeelte volgt in februari en maart. Door de problemen met een perceelsregister is dit later dan in voorgaande jaren.

Van de bedrijfstoeslagen is nu meer dan 53 procent uitgekeerd. Bleker verwacht dat eind april 90 tot 95 procent is afgerond. Tot nu toe heeft uitvoeringsinstantie Dienst Regelingen 121 bezwaren ontvangen, waarvan bijna de helft betrekking heeft op de omvang van de percelen.

In de brief gaat de staatssecretaris tevens in op een bericht in agd.media dat GPS-metingen van percelen door Dienst Regelingen (DR) niet worden geaccepteerd. Volgens Bleker zijn luchtfoto’s niet alleen preciezer, maar ook beter controleerbaar. Als een boer het niet eens is met de ontvangen beschikking kan hij wel met zijn GPS-gegevens contact opnemen met DR.

Of registreer je om te kunnen reageren.