Home

Nieuws 1 reactie

LTO wil overgangsregeling nieuw landbouwbeleid

Zuid-Beijerland - De vakgroep Akkerbouw van LTO vindt dat er een overgangsregeling moet komen voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid in de periode 2014 tot 2020.

De regeling moet gelden voor intensieve melkveehouderijbedrijven, graanbedrijven in het Oldambt en zetmeelaardappeltelers, zei vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra dinsdagavond op een LTO-bijeenkomst in Zuid-Beijerland. “Voor veel van die bedrijven maken de bedrijfstoeslagen een groot deel uit van het inkomen. Zonder overgangsregeling daalt het inkomen van deze boeren veel te snel.”

Tijdens de overgangsregeling kunnen de toeslagen geleidelijk worden verlaagd. Haanstra vindt dat de bedrijven die gebruik maken van de overgangsregeling ook beperkingen moeten krijgen. “Ze moeten worden beperkt in de mate waarin ze van de huidige marktordeningsgewassen kunnen overstappen op vrije gewassen, zoals uien of consumptieaardappelen. Anders neemt de productie daarvan te veel toe.”

Haanstra verwacht dat het nieuwe landbouwbeleid gaat leiden tot een basispremie per hectare. “In een aantal lidstaten geldt al een basispremie van 325 euro per hectare. Nederland telt 1,9 miljoen hectare grond waar die premie voor geldt. Dat is samen zo’n 630 miljoen euro. We willen dat het huidige budget van 850 miljoen euro gehandhaafd wordt. Dan is er nog 220 miljoen euro beschikbaar voor een overgangsregeling. Wat ons betreft gaat de basispremie ook naar de telers van bollen en groenten. Maar de GMO-gelden voor de groentesector, nu 100 miljoen euro per jaar, moeten dan worden gebruikt voor de financiering van blauwe en groene diensten.”

Haanstra verwacht nog veel discussie over het EU-landbouwbeleid. “De nieuwe lidstaten in Oost-Europa eisen een groter deel van het landbouwbudget, waarvan de hoogte nog niet is vastgesteld. En er zal veel gesproken worden over de verdeling van het budget over de verschillende sectoren in de landbouw.”

Eén reactie

  • no-profile-image

    Marcel Schoenmakers

    Kan Haanstra mij uitleggen welke toeslagen een groot deel van het inkomen in de intensieve veehouderij bepalen? Ik heb namelijk de afgelopen 20 jaar niet mogen meeeten uit de subsidieruif.

Of registreer je om te kunnen reageren.