Home

Nieuws 3 reacties

LTO-Noord stuurt nepbrief van Beishuizen aan leden

Haarlem – De brief van oud-voorzitter Tammo Beishuizen die LTO Noord heeft afgedrukt in ledenblad Nieuwe Oogst is niet door Beishuizen geschreven of ondertekend. Dat melden verschillende, van elkaar onafhankelijke bronnen binnen de organisatie.

Directeur Ton van Vuren van LTO Noord zegt dat de brief is opgesteld in samenspraak tussen Tammo Beishuizen en het algemeen bestuur. ”Wie iets anders zegt, heeft geen zicht op de gemaakte afspraken”, aldus Van Vuren, die verder niet inhoudelijk wil ingaan op de beweegredenen van Beishuizen. Ook Beishuizen wil geen toelichting geven.

In de brief staat dat Beishuizen in goed overleg heeft besloten dat hij per 1 februari zijn taken neerlegt. Beishuizen zou onder meer opstappen vanwege het grote tijdsbeslag dat het voorzitterschap op hem legt en veranderende randvoorwaarden aan het toekomstig voorzitterschap.

Bronnen binnen LTO-Noord melden dat het rapport van de commissie-Veerman en Winsemius over de structuur van de organisatie de doorslag heeft gegeven. Onder meer de al langer geuite visie van Beishuizen dat op termijn fusie van organisaties nodig is, heeft daarbij een rol gespeeld, volgens de bronnen. Noch Van Vuren, noch Beishuizen willen daar iets over zeggen.

De nevenfuncties van Beishuizen zijn onder meer het voorzitterschap van de voetbalvereniging Rhoon, lidmaatschap van de centrale kringvergadering Rabobank Nederland en een commissariaat bij de Rabobank Midden-IJsselmonde.

Lees ook:

Brink: feiten vertrek Beishuizen zijn zoals ze zijn

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Met de verstrengeling en de neven functies van bestuurders in l.t.o/ z.l.t.o. RABOBANK. natuur verenigingen, en hun b.v.'s hebben ze de boer in de tang.

  • no-profile-image

    Hamstra, je kunt boeren waarschuwen, waarschuwen en nog eens waarschuwen maar ze zien gewoon wat ze zien willen.

  • no-profile-image

    Zo is het maar nét Kritische streekgenoot. Boeren zijn ziende blind, horende doof en sprekende stom. En dan te bedenken dat van buitenaf gezien alles d'r an zit!

Of registreer je om te kunnen reageren.