Home

Nieuws

Konijnen lijden onder ziektes en jagers

Gland - Nu het Chinese jaar van het konijn voor de deur staat, wijzen natuurbeschermers op de gevaren waar veel konijnensoorten mee te maken hebben.

Een op de vier soorten konijnen, hazen en pika's wordt met uitsterven bedreigd. Dat meldde het IUCN, de natuurorganisatie die verantwoordelijk is voor het opstellen van de Rode Lijst van bedreigde dieren en planten.

Veel konijnensoorten hebben last van het verdwijnen van hun leefgebied en van ziektes. Vooral de virusziekte VHD heeft in veel landen flink huisgehouden. Op sommige plekken in Europa zorgde het virus ervoor dat konijnen volledig uitstierven. In Nederland raakte de populatie gedecimeerd. Door de ziekte gaan de organen van konijnen ontsteken en krijgen de diertjes inwendige bloedingen. Dat leidt tot een snelle dood.

In Nederland gaat het inmiddels weer beter met het konijn. ,,De populatie begint langzaam weer te groeien'', aldus Jasja Dekker van de Zoogdiervereniging. ,,De dieren kunnen blijkbaar beter tegen de ziekte.'' Hoeveel konijnen er in Nederland zijn, weet Dekker niet precies, maar voldoende om voorlopig nog niet uit te sterven.

Dat is wel anders voor de hottentothaas, die alleen nog voorkomt in een deel van Karoo, een halfwoestijn in Zuid-Afrika. De afgelopen twintig jaar is de populatie met 60 procent gekrompen. De diersoort is volgens het IUCN ernstig bedreigd. Dat komt vooral omdat er minder ruimte is voor de soort, nu steeds meer mensen het gebied bevolken.

Met de lli pika (de diersoort die de inspiratiebron was voor tekenfilmfiguurtje Pikachu) gaat het in China ook niet goed. Aan het begin van de eeuw konden onderzoekers op 57 procent van de plekken waar twintig jaar daarvoor pika's leefden, deze soort niet meer vinden. De natuurbeschermers vrezen dat deze soort de komende jaren nog verder zal verdwijnen.

Volgens het IUCN is het van belang dat de konijnen, hazen en pika's niet uitsterven, omdat ze een belangrijk deel uitmaken van het ecosysteem. Zonder konijnen hebben roofdieren minder te eten en veranderen grasvlaktes snel in bossen. Daarnaast hebben veel volken het konijn hard nodig om de magen te vullen.

Of registreer je om te kunnen reageren.