Home

Nieuws

Kamer voert druk op om niet te ontpolderen

Den Haag – Een meerderheid in de Tweede Kamer verzet zich tegen elk plan om over te gaan tot ontpoldering, ongeacht of hierdoor al gemaakte afspraken moeten worden opengebroken of dat het indruist tegen Europese natuurregels.

De coalitiepartijen VVD en CDA, alsmede gedoger PVV én de SGP, willen het kabinet houden aan het regeerakkoord, waarin staat dat geen nieuwe besluiten tot ontpoldering worden genomen.
PVV en SGP hebben recent opnieuw Kamervragen ingediend over de voorgenomen ontpoldering van Zuidoord in Zuid-Holland en het Zeeuwse project Waterdunen. Eerder stelden VVD en CDA al vragen over deze plannen voor natuuraanleg.

Staatssecretaris Henk Bleker (ELI) wil zich wel aan de kabinetsbelofte houden, maar ziet zich in de praktijk geconfronteerd met tal van praktische bezwaren: vaak hebben provincies al overeenstemming bereikt met grondeigenaren; of de ontpoldering is nodig om te kunnen voldoen aan (EU-) doelen voor natte natuur.

Onlangs liet Bleker Zuid-Holland weten niet mee te betalen aan de ontpoldering van Zuidoord. De provincie vindt dat Bleker hiermee gemaakte afspraken schendt. Bleker overlegt de komende maanden met de provincies over de verdere uitvoering van de natuurontwikkelingsplannen.

Of registreer je om te kunnen reageren.