Home

Nieuws

Joustra: Met Greenport geen nieuw instituut laten ontstaan

Doetinchem – Bij de verdere ontwikkeling van Greenport Nederland moet de tuinbouw ervoor waken een nieuw instituut te laten ontstaan.

In plaats daarvan pleit scheidend PT-voorzitter Tjibbe Joustra voor een ondersteuning van de taken van Greenport vanuit het PT.

Volgens Joustra is nu niet helder hoe de verdere ontwikkeling van Greenport het productschap zal beïnvloeden. ”Ik denk dat Greenport Nederland een nuttige taak heeft en als label gediend heeft om overheidsgelden te verwerven. Het PT heeft veel mensen in dienst met kennis van de tuinbouw die prima als backoffice zouden kunnen dienen voor Greenports.” Joustra pleitte eerder dit jaar voor stroomlijning van het aantal bestuurlijke organisaties in de tuinbouw.

Joustra zegt zelf op enige afstand van de Greenportontwikkeling te staan. Wel signaleert hij dat bij dragende organisaties van het PT dezelfde mening ontstaat over samenwerking tussen beide privaat-publieke organen.

Een woordvoerder van Greenport Nederland ziet de woorden van Joustra als algemene waarschuwing. ”Greenport is geen werkorganisatie en dus geen instituut. Het is een netwerkorganisatie van verschillende partijen uit bedrijfsleven en overheid. Het PT fungeert daarbij al als backoffice.” Greenport is bedoeld als platform om de koers af te stemmen voor zaken als ruimtelijke ordening, kennis en economie. ”Als dat over kennis en innovatie gaat, komen we al uit bij het PT.”

De partijen in Greenport werken aan invulling van een nieuwe bestuurlijke topstructuur en aanstelling van een boegbeeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.