Home

Nieuws

ISN tegen steun opslagregeling

Damme - De Duitse varkenshoudersorganisatie ISN staat sterk afwijzend tegen een private opslagregeling voor vlees.

Volgens de ISN leidt een dergelijke regeling er alleen maar toe dat het vlees in een later stadium een positieve trend op de markt alsnog kan verstoren. "Dit marktinstrument stuurt de in de meeste opzichten vrije varkensmarkt meer in de war dan dat het goed werk doet. Afgezien van de aanzienlijke kosten die de EU daarvoor moet maken en waarvoor de boeren de schuld krijgen, wordt de aanbod- en prijsdruk uitsluitend een tijdje uitgesteld terwijl een markteconomische probleemoplossing wordt verhinderd", aldus de ISN.

De bedoelde markteconomische oplossing komt naar de mening van de bond vanzelf tot stand door niet van overheidswege in te grijpen. "Het huidige vleesprijsniveau is voor vele slachterij- en vleeshandelsbedrijven interessant genoeg om vlees nu aan te kopen en op te slaan."

Of registreer je om te kunnen reageren.