Home

Nieuws

'Handel vraagt Bleker inzet openhouden grenzen'

Den Haag – Exporteurs van groente en fruit hebben staatssecretaris Henk Bleker opgeroepen stappen te zetten om grenzen open te houden voor product uit Nederland. Frugi Venta denkt daarbij aan een taskforce voor bedrijfsleven en overheid.

Ook hoopt de handelskoepel dat staatssecretaris Bleker en minister Maxime Verhagen zich meer persoonlijk zullen bezighouden in het politieke verkeer. ”We zijn zelf best tevreden over de inzet van het ministerie op dit vlak, maar misschien kan de bemoeienis van een staatssecretaris of minister net een extra zetje betekenen”, aldus Frugi Ventadirecteur Willem Baljeu.

Met name contacten met Rusland verlopen moeizaam, terwijl het land een uiterst belangrijke afzetmarkt is voor Nederlandse partijen. Bleker kreeg het verzoek tijdens zijn tuinbouwwerkbezoeken afgelopen maandag.

Onder het nieuwe ministerie is de aandacht voor internationale handel al wel toegenomen. Die aandacht moet niet verslappen. ”We hebben de hoop uitgesproken dat Nederlandse landbouwattachés in het buitenland behouden kunnen worden. Zij zijn de ogen en oren van landbouw Nederland.”

Bij zijn bezoek aan het Improvement Centre in Bleiswijk stelde PT-voorzitter Tjibbe Joustra dat energie-inspanningen van de tuinbouw naadloos aansluiten op de ’Green Deal’ die het Kabinet wil sluiten met de samenleving en het bedrijfsleven en op de topgebiedenaanpak die het kabinet voorstaat. Dat laatste beleid biedt kans op meer innovatiesteun.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.