Home

Nieuws

Groen licht voorbereiding plantgezondheidsfonds

Zoetermeeer - het Productschap Tuinbouw (PT) gaat verder met voorbereidingen voor een plantgezondheidsfonds. Dinsdag besloot het PT-bestuur hiertoe.

Zo'n fonds moet telers helpen directe schade te dragen door quarantaineziektes of plagen, zoals door maatregelen na de vondst van de Aziatische boktor in Boskoop. Het ministerie van ELI en LTO vroegen het PT zo'n plantgezondheidsfonds op te stellen. Het plan roept discussie op in de sector en is nog onzeker, ondermeer omdat het gekoppeld is aan Europese middelen.

Om te peilen of er voldoende steun is onder telers zal het PT mogelijk eenzelfde draagvlaktoetsing uitvoeren als bij de invoering van het sectorsysteem voor CO2 met telersavonden en stemmingen, stelde PT-secretaris Michiel Gerritsen. Minimaal 70 procent van de ondernemers in de betreffende teelt moet voor zo'n fonds stemmen. Er is interesse in de plantenteelt, glasgroenteproductie en veredeling.

Enkele tientallen bedrijven stuurden bedenkingen in tegen plannen voor het fonds. Zij vrezen dat door zo'n fonds bedrijven juist risicovoller gaan opereren. Gerritsen stelde dat dit effect niet te verwachten is, omdat extra voorwaarden gekoppeld worden aan uitkering van zo'n fonds.
Volgens de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten Anthos is de introductie van dit fonds ongelukkig gekozen. Zo'n fonds is nodig voor uitkering van tegemoetkoming van extra keurkosten van boomkwekers in 2010, maar tegelijk wordt gemikt op een blijvend fonds. Die twee discussies lopen nu door elkaar heen, stelt voorzitter van Anthos Henk Westerhof. Ook glasgroentetelers gaan in maart praten over zo'n plantgezondheidsfonds.

Of registreer je om te kunnen reageren.