Home

Nieuws

'Groen is het cement van de buurt'

Wageningen - Wetenschappelijk onderzoek van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, toont aan dat kleinschalig groen een positief effect heeft op de sociale samenhang in de buurt. Het brengt kleur en leven en mensen bij elkaar.

Het effect van groen blijkt groter te zijn, naarmate een buurt sterker verstedelijkt is. Buurt- en wijkgroen heeft een groter effect op de sociale samenhang dan grote parken. Deze dragen niet bij aan de sociale contacten tussen bewoners.

Kleinschalig groen dicht bij huis heeft ook als effect dat buurtbewoners zich makkelijker inzetten voor behoud of zelfbeheer. Het lijkt er volgens de onderzoekers ook op dat activiteiten buiten meer impact hebben dan activiteiten binnen. Vermoedelijk omdat deze activiteiten zichtbaarder zijn voor de buurt en daardoor laagdrempeliger.

Kleinschalig buurtgroen leidt ook in hoge mate tot wat wellicht het belangrijkste is bij sociale samenhang, namelijk sociale contacten. En dat leidt weer tot meer wederzijds begrip, waardering, uitwisseling en soms ook tot aanpassing van normen en waarden.

In het onderzoek zijn diverse projecten geanalyseerd waaruit dit bleek. Ymere en de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam ondersteunen de conclusie dat met name kleinschalig groen een positief effect heeft op de sociale samenhang in buurten. Ymere heeft inmiddels een aantal groenprojecten gerealiseerd die hier bewijs voor leveren.

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.