Home

Nieuws

Glastuinbouw stoot meer CO2 uit bij productie

Den Haag - De glastuinbouw stootte in 2009 circa 5,3 megaton CO2 uit tegen 5,1 megaton in 2008. Dit kwam door een lichte toename van het areaal glastuinbouw en het fossiele brandstofverbruik per vierkante meter kas.

Dat stelt het landbouweconomisch instituut LEI in een energiemonitor. De sector ligt nog wel op koers voor de lange termijn afspraken met de overheid om in 2020 een forse reductie te behalen.

De totale streefwaarde voor het eigen CO2-sectorsysteem om de CO2-uitstoot te beheersen is voor glastuinbouw ook 5,3 megaton. Als de sector in totaliteit meer produceert, moeten telers daarvoor via rechten voor betalen.

Glastuinders zagen de totale capaciteit van warmtekrachtinstallaties (WKK) wel toenemen. Met deze gasinstallaties verwarmen telers de kas en leveren ze elektriciteit aan het net. De groei van het totale vermogen leidde in 2009 niet tot een stijging van de elektriciteitsproductie in de glastuinbouw. Telers gebruikten de installaties minder vaak door de onaantrekkelijker opbrengsten in dat jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.