Home

Nieuws

'Gebied rond Moerdijk veilig'

Moerdijk - Het gebied rond het industrieterrein van Moerdijk is niet of nauwelijks door de brand bij Chemie-Pack verontreinigd. Dat melden de veiligheidsregio's Midden-en West-Brabant en Zuid-Holland Zuid dinsdag.

Het gaat om gebied tot 10 kilometer benedenwinds van de brand in Moerdijk, ook wel het 'rookgebied' genoemd. Vorige week werd al bekend dat de gebieden buiten deze tienkilometerzone veilig zijn.

Onderzoek van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) laat zien dat lucht, bodem, water, groente, speeltoestellen, tuinmeubilair en dergelijke niet of nauwelijks zijn verontreinigd, aldus de veiligheidsregio's. De gezondheid en de voedselveiligheid worden er niet door beïnvloed.

Buiten sporten is mogelijk. In de tuin kan veilig worden gewerkt en vollegrondsgroente uit het gebied kan veilig worden gegeten, tenzij deze zichtbaar is verontreinigd met roetdeeltjes. Vooralsnog is geen sprake van acute risico's voor de gezondheid van dieren die buiten staan, aldus de regionale autoriteiten.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) dat tuinders in de tien kilometerzone wordt geadviseerd nog geen water uit de bassins te gebruiken. Veehouders wordt aangeraden hun dieren -vooral schapen- nog op stal te houden, omdat op een plek in het gras is een hogere concentratie dioxine gemeten.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er geen ernstige gezondheidseffecten zijn geweest en zijn te verwachten voor de bewoners door inademing van de stoffen die tijdens en na de brand in het gebied zijn vrijgekomen, ook niet op lange termijn. ,,Daarvoor was de blootstelling tijdens de brand te laag.''

Uit voorzorg adviseren de deskundigen het zand te vervangen van zandbakken die niet waren afgedekt in een gebied tot 8 kilometer van de brand. Voorzichtigheid is ook geboden met grote en kleine flinters en bladders die mogelijk nog in het gebied aanwezig zijn. Deze brokstukken kunnen verschillende gevaarlijke stoffen bevatten en contact met de blote hand moet dan ook worden vermeden, al levert eventueel contact volgens het RIVM geen ontoelaatbaar gezondheidsrisico op.

De brand bij Chemie-Pack brak bijna drie weken geleden uit. De ramp, zoals minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie de brand bestempelde, zorgde bij veel mensen voor angst voor hun gezondheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.