Home

Nieuws 26 reacties

Forse prijsval Nederlandse varkens steeds waarschijnlijker

Doetinchem – Het begint er steeds meer op te lijken dat ook de Nederlandse varkensnoteringen volgende week onderuit gaan. Op grond van de huidige situatie is een prijsval met zo'n 20 cent per kilo te verwachten.

De slachterijen slagen er niet in om het eventuele voordeel van gegarandeerd dioxinevrij varkensvlees uit te buiten. Dat komt voor een groot deel ook omdat de sector voor een belangrijk deel afhankelijk is van export naar de Duitse markt.

Nederlandse supermarkten die vlees uit Duitsland betrekken zien ook geen aanleiding dit nu bij Nederlandse slachterijen te kopen, omdat tot nu toe de Duitse Voedsel en Warenautoriteiten geen te hoge dioxinegehalten hebben aangetroffen in het vlees.

De Duitse slachterijen zijn er op uit om zo veel mogelijk te slachten en op die manier hun bedrijven en de sector zoveel mogelijk draaiende te houden. Ze nemen voor lief dat het vlees tegen dumpprijzen wordt afgezet.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Een kuub water is nog duurder als een kg varken,hoe gek kan het zijn?

 • no-profile-image

  En het zou toch ook gek zijn als de varkenshouder er weer niet voor opdraait

 • no-profile-image

  Ja, we hebben nu een Europa...

 • no-profile-image

  jantje

  het is toch belagelijk dat de varkens sector weer alle klappen moeten opvangen,laat de veevoer industrie en de vooral de slachterijen ook een steentje bijdragen ipv de kosten gelijk te berekenen naar de vleesvarkens boer dit noemen we VBBA vleesvarkens boer BETAALD ALLES !!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  de boer opnieuw de dupe, de agro business zal wel weer opnieuw met de winst weglopen

 • no-profile-image

  wanneer gaan jullie eens op lijn staan als varkenshouders , en de supermarkten-vleesverwerkes dagen , weken , maanden , blokkeren tot ze de nederlandse varkens verwerken

  De NVV is toch jullie vakbond ? Waar wachten jullie op ? Bel die morgen maar op , en actie verdomd

 • no-profile-image

  vos

  echt onvoorstelbaar....... als Heineken of Interbrew of een andere grote bierbrouwer z'n kosten een fraktie stijgen, komt er zo minimaal 10 cent bij voor een pint op café, in Belgie is dat 40 cent/liter op een hollands biertje betekend dat zelfs 50 cent/ liter of kilo. Geen mens die er ééntje minder voor drinkt........ hoe is het dan mogelijk dat een paar grote slachterijen het niet voor mekaar krijgen om een deftige prijs voor een stuk varkensvlees te krijgen. Begrijpen wie kan ???????????????????????????????????

 • no-profile-image

  Dat is heel simpel Vos. Heineken en Interbrew werken volgens een andere principe. Dat is maximale winst. Daarvoor zoeken ze het wiskundige kruispunt waarbij een zo groot mogelijke hoeveelheid voor een zo hoog mogelijke prijs kan worden verkocht met als doel de hoogst mogelijke winst te genereren.

 • no-profile-image

  Zou het helpen als we de nederlandse en duitse consument zover zouden krijgen om naar nederlands vlees te vragen

  Al met al is dat Vion concept met die ster zo verkeerd nog niet Dan weet je dat het "" dutch made"" is

 • no-profile-image

  JA we hebben belagen behartigers zoals L.T.O/Z.L.T.O maar die
  hebben andere andere andere belangen dan boeren!!!!!!

  Boeren je eigen belanger behartiger trap je de afgrond in.
  Vion heeft minder en minder en minder belang bij boeren.
  Deze heeft allang gekozen voor mamoet bedrijven / boeren elders in de wereld.

 • no-profile-image

  M. Tijssen

  Kijk allen eens naar de site van de Boerderij, daar staat de blog van Annechien ten Have. Eindelijk iemand die het snapt dat het nu tijd is voor actie. Zinvolle acties wel te verstaan, in tegenstelling tot vorige reageerder heeft LTO wel degelijk aandacht voor onze prachtige sector. Hopelijk gaan alle Nederlandse varkenshouders mee in dit verhaal, laten we samen zorgen voor onze eigen toekomst door ieder in zijn eigen omgeving zijn verantwoordelijkheid te nemen en ALLE partijen in de gehele keten aan te spreken op ieders verantwoordelijkheid. In plaats van alleen aan te geven wat een ander niet of fout doet, zelf aan gaan geven hoe het wel moet in onze keten. Het is nu tijd om zelf over te gaan tot actie!

 • no-profile-image

  Wat een gelul Mark tijd van praten is allang voorbij en heeft tot nu toe niets opgeleverd. Pas nu de varkenshouders 4 jaar onder kostprijs werken gaat lto praten......???? Schei toch uit....er moet actie komen !!!!

 • no-profile-image

  Overproductie en oneerlijke concurrentie vanuit Duitsland
  maken boeren en vleesindustrie kapot.

  Hoe het in de andere levensmiddelensectoren zit, weet ik niet, maar in de varkensvleessector hebben we nu reeds sinds jaren te maken met het feit dat de Nederlandse boer van het slachthuis minder krijgt voor zijn varken dan wat het hem heeft gekost. De dioxinecrisis fungeert als accelerator om de strop rond de nekken van de varkensboeren aan te draaien.

  Tevens hebben we, wanneer we één stap verder gaan, te maken met het feit dat ook de slachterij en de vleesverwerkende industrie reeds jaren te maken hebben met de omstandigheid dat de door hen toegevoegde meerwaarde niet wordt beloond door de supermarkten, waardoor het voor de slachterijen en de overige vleesverwerkende industrie onmogelijk is om marge te maken, laat staan om de boer een faire prijs te betalen voor zijn varken.

  De oorzaak is vrij simpel. Er is namelijk nauwelijks een meer open en vrijere markt dan de varkensmarkt, welke dus werkt volgens het aloude vraag-en-aanbod-principe. Aangezien, Europees gezien, het aanbod varkens veel groter is dan de vraag naar varkensvlees, is de prijs van varkensvlees gekelderd en zijn niet meer de kostprijs van de primaire grondstof plus de daaraan toegevoegde meerwaarde (slachten, snijden, verpakken, etc.) bepalend voor de prijs, waarvoor het vlees in de supermarkt ligt, maar zijn omstandigheden als ongelijke verhoudingen tussen de verschillende lidstaten in de EU qua “loonbepalingen van land tot land” (in Duitsland is geen minimumloon), keuringskosten, etc. etc. er zodanig schuld aan dat er een scheefgroei is ontstaan in de varkensvleesmarkt. De belangrijkste oorzaak dat dit kan gebeuren is gewoonweg het overaanbod aan varkens.

  De Duitse slachterijen zijn de laatste jaren gigantisch gegroeid, Duitsland is daardoor van een importerend land een exporterend land geworden. Op zich past de in de ideeën over een vrije markt, zoals wij dat in Europa hebben gewild. Dat, vooral vanwege de afwezigheid van een minimumloon in Duitsland, vrije slachttijden (24/7), lage keuringskosten, etc. etc., de vleesindustrie in Duitsland zo heeft kunnen groeien is dan wel een trieste vaststelling, vooral wanneer je je bedenkt dat juist die grote Duitse slachterijen onze varkensmarkt kapo

 • no-profile-image

  De Duitse slachterijen zijn de laatste jaren gigantisch gegroeid, Duitsland is daardoor van een importerend land een exporterend land geworden. Op zich past de in de ideeën over een vrije markt, zoals wij dat in Europa hebben gewild. Dat, vooral vanwege de afwezigheid van een minimumloon in Duitsland, vrije slachttijden (24/7), lage keuringskosten, etc. etc., de vleesindustrie in Duitsland zo heeft kunnen groeien is dan wel een trieste vaststelling, vooral wanneer je je bedenkt dat juist die grote Duitse slachterijen onze varkensmarkt kapot maken.

  Wij wilden binnen Europa allemaal vrij kunnen handelen en Europa zou één moeten worden. Tan aanzien van het vrije handelen is het doel gehaald. De Duitsers kunnen het varkensvlees, ondanks een duurdere inkoop van het varken, goedkoper produceren en goedkoper (terug)leveren in Nederland dan de Nederlandse producenten. Hoe kan dit nou, vraag je je af. De varkensfokkerij en mesterij en de Nederlandse varkensvleesindustrie zijn altijd zulke belangrijke Nederlandse economische activiteiten geweest. Hoe heeft die verschuiving zo snel plaats kunnen vinden ? Simpelweg door de hiervoor vermelde ongelijke omstandigheden. Dus wel een vrij Europa, maar niet één gelijk Europa, en dat maakt het voor de Nederlandse vleesindustrie onmogelijk om fair te concurreren met de Duitse slachterijen, waardoor het ook voor de Nederlandse slachters weer onmogelijk wordt gemaakt om de boer een faire prijs voor het varken te betalen.

  Ook het feit dat de Duitse vleesindustrie een aantal jaren geleden nog importerend was en dus kwam vanuit een 85%-dekking van hun vlees voor de nationale markt, speelt een belangrijke rol. Eerst hebben ze ervoor gezorgd dat ze zoveel slachtcapaciteit hadden dat ze 100% zelfvoorzienend werden. Toen de Duitsers merkten dat ze met hun, door de overheid gesteunde en gecreëerde, mogelijkheden goedkoper konden produceren dan andere West-Europese landen (geen minimumloon, 24/7-industrie, etc.) zijn ze nog verder gaan uitbreiden en zijn exporterend geworden.

  En dat was de nekslag voor de Nederlandse vleesindustrie. In zijn algemeenheid kun je stellen dat 70% van het door de Duitse producenten geproduceerde vlees zijn afzet vindt bij de nationale supermarkten, waarvoor een faire prijs wordt betaald. De overige 30% w

 • no-profile-image

  Een aantal simpele vragen (maar waarschijnlijk zonder bevestigende antwoorden);

  Is het mogelijk om alle hoofdrolspelers van alle grote retailorganisaties van heel Europa bij elkaar te krijgen.

  Zo ja, zou het dan mogelijk kunnen zijn om de Nederlandse en/of de Duitse regering ervan te overtuigen dat of de concurrentie op primaire levensbehoeften nationaal gevoerd dient te worden op basis van “gelijke monniken, gelijke kappen” of, als de concurrentie op primaire levensbehoeften internationaal gevoerd wordt, dat er Europa-wijd gelijke (productie-)omstandigheden gecreëerd worden.

  Zo ja, is het dan mogelijk om deze retail-organisaties ervan te overtuigen dat er, ook in hun belang, dringend behoefte is aan goed georganiseerde, structureel werkende en voor alle partijen in de bedrijfskolom positief werkende, veranderingen ten aanzien van de prijszetting van het varkensvlees ?

  Zo ja, zou het dan niet mogelijk zijn om Europawijd, afhankelijk van de nationale omstandigheden, tot een rechtvaardige totstandkoming en verdeling te komen van de differentiële waardering voor de toegevoegde waarde, welke in de verschillende onderdelen van de bedrijfskolom worden toegevoegd, zodat uiteindelijk iedereen krijgt waar zij of hij recht op heeft ? En zodat varkensvlees voor een faire prijs in de winkels ligt. Ik ben ervan overtuigd dat de consument er zeker die extra ± € 0,50 per kg. voor over heeft indien zij ervan overtuigd kan zijn dat het een faire prijs is voor een fair product.

  Zo ja, zou het dan mogelijk zijn om, in het verlengde van de (zie hiervoor) reeds geregelde afspraken met de retail, met de vleesindustrie (slachthuizen, verwerkingsbedrijven, etc.) afspraken te maken omtrent het doorzetten van de afspraken in de retail naar alle bedrijven, werkzaam in de vleesindustrie, zodat aan de inkoopkant een prijs voor de varkens wordt betaald, op basis van de door een onafhankelijke partij gecalculeerde kostprijs, afhankelijk van de nationale omstandigheden. Wat de verkoopkant betreft, gaan we er bij deze vraag vanuit dat de retail zich al heeft verbonden aan deze faire prijszetting.

 • no-profile-image

  Als er op al deze vragen bevestigend geantwoord zou kunnen worden, dan zou er misschien een mogelijkheid bestaan om, met behulp van de politiek, die ook overtuigd moeten worden van het feit dat in deze primaire sector, waarin gigantische kapitaalsinvesteringen gedaan moeten worden voor de lange termijn, de vrije markt niet goed werkt, een basis liggen om aan tafel te gaan zitten.

  Waarschijnlijk zal dit een utopie blijven, naar mijn bescheiden mening. Er is teveel wantrouwen tussen de verschillende sectoren van de bedrijfskolom en er is geen bereidheid om hier verandering in aan te brengen. Reeds vaker zijn er in het verleden pogingen gedaan om vraag en aanbod op elkaar af stemmen, hetgeen nooit tot echte resultaten heeft geleid. Dit is een vreemde maar realistische vaststelling, waarbij naar mijn mening maar één oorzaak is aan te wijzen en dat is de menselijke drang om steeds meer te willen, iedereen kijkt zeer egoïstisch naar zijn eigen persoonlijke belang en probeert “at the time” te profiteren van bepaalde marktsituaties, zonder daarbij na te denken of de markt structureel daar behoefte aan heeft. Dat is het risico van een vrije markt.

  Als ik ongelijk zou krijgen en dus de diverse partijen wel bereid zouden zijn om met elkaar te praten, moet duidelijkheid komen omtrent de volgende zaken;
  - Een faire, door een onafhankelijke organisatie vastgestelde, kostprijsberekening van het varken, gedifferentieerd van land tot land
  - Totale structurele behoefte aan vlees, gedifferentieerd van land tot land
  - Een berekening van het structureel benodigd aantal varkens, gedifferentieerd van land tot land
  - Een faire, door een onafhankelijke organisatie vastgestelde, kostprijsberekening van alle toevoegingen van de verschillende schakels in de bedrijfskolom, gedifferentieerd van land tot land.

 • no-profile-image

  het gelag

  de boeren betalen weer andermans fouten en worden bedrogen door de grote organisatie's.

 • no-profile-image

  Ik weet wel, dat zo'n 20 jaar geleden veel varkensboeren de akkerboeren uitlachten en ook nog wel recht in hun ogen, en dan er nog bijzeggen: geef jullie ons het voer maar goedkoop, wij maken er wel winst van. Arrogantie ten top en dat wordt een keer afgestraft, zeker nu de strop heel erg vast om de nek zit (daar hebben ze zelf voor egzorgd, want ze waanden zich te klein en er moesten stallen bijkomen), een klein rukje eraan en weg is de sector.

  Wat zouden de varkensboeren ervan vinden als de akkerboeren nu zouden zeggen: wat gaat die mest opbrengen in het voorjaar? Als het nog ooit goed gaat komen met de varkenshouderij, dan hebben ze misschien toch geleerd om niet meer zo arrogant t e doen, want arrogantie is het begin van het einde.

  Veel succes verder met deze moeilijke situatie.

 • no-profile-image

  ik ben akkerbouwer en varkenshouder , en ik denk suikerklontje , dat je een bekrompen akkerbouwerke bent , die zeer kortzichtig door de bocht gaat

  Je scheert alle varkenshouders over één kam

 • no-profile-image

  Wat een kleven heb je dan als je 20 jaar na dato nog gefrustreerd bent....arme man

 • no-profile-image

  Op de eerste plaats Stefaan,m lezen is niet je sterkste punt, ik scheer niet alle varkensboeren over 1 kam, ik heb gezegd veel varkensboeren. Ik ben inderdaad geen van die grote akkerbouwers, waar de bank het regiem voert, misschien zoals jij, die op zijn eigen bedrijf niks meer te zeggen heeft. Trouwens ik heb 20 topjaren gehad, dus waarom zou ik gefrustreerd zijn, Ik gun alle varkenshouders het beste, zeker als ze me ook nog een euro of 10 voor de mest betalen nu in het voorjaar. Jij lijkt me trouwens zo'n akkerboertje, die er nog varkens bij moet houden voor een klein boterhammetje.

 • no-profile-image

  big

  suikerklontje wat ben jij een arrogante zak volgens mij ben je nog eens geen 20 jaar met zo'n verstand

 • no-profile-image

  Nou big, ik maak me wel degelijk heel veel zorgen, of wij die varkensmest wel betaald gaan krijgen , ik denk dat ik een mobiel pin-apparaat ga aanschaffen.

 • no-profile-image

  Nou big, ik maak me wel degelijk heel veel zorgen, of wij die varkensmest wel betaald gaan krijgen , ik denk dat ik een mobiel pin-apparaat ga aanschaffen.

 • no-profile-image

  Suikerklontje,Wie heeft het nu over de mest, de mest is wel plaats voor.
  we hebben nu wel wat anders aan ons hoofd.

 • no-profile-image

  fqujsoy

  DueVOb uqlyekyeylis, [url=http://nljyoqkvpfeq.com/]nljyoqkvpfeq[/url], [link=http://oxapqkslpogk.com/]oxapqkslpogk[/link], http://pwatttrluecc.com/

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.