Home

Nieuws

Ex-landbouwminister Cees Veerman hekelt vrijage met Engeland, Denemarken en Zweden

'Nederland moet zich aansluiten bij de Fransen'

Voormalig landbouwminister Cees Veerman ziet niets in het eventueel samen optrekken van Nederland met het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden met betrekking tot het EU-landbouwbeleid na 2013. ,,Als de Nederlandse regering verstandig is sluit ze zich aan bij de Fransen. Je bereikt in Europa niets met het volgen van de standpunten van de Engelsen, Denen en Zweden. De Engelsen hebben nooit een landbouwtraditie gehad. Daar hebben ze na de oorlog boeren gemaakt van RAF-piloten.''

Veerman deed zijn uitspraken tijdens een agrarisch symposium donderdag 20 januari in Doetinchem georganiseerd door de Rabobanken Graafschap Midden en Liemers. ,,Waarom de Fransen? Omdat de Duitsers altijd de Fransen volgen. Als je dat nog niet door hebt.’’ Volgens Veerman zal het ook weer de Frans-Duitse as zijn die de doorslag geeft in de discussie rondom het EU-landbouwbeleid na 2013. Hij wees op de ‘de ongelooflijk sterke Duitse economie die zich momenteel sterker herstelt dan menigeen dacht en de staatsgeleide Franse economie.’ In zijn ogen is dat de tandem waar Nederland zich op moet richten.

Met betrekking tot het einde van de melkquotering merkte Veerman op dat de Duitsers en de Fransen veel moeite hebben met de afschaffing ervan in 2015. ,,Maar maakt u zich geen enkele illusie’’, hield hij de bijna 200 aanwezige boeren voor. ,,In 2015 is de quotering echt verdwenen. Ik voorspel u dat er een zacht, beschermend systeem voor in de plaats komt in de vorm van een soort interventie bij een hele lage marktprijs in combinatie met de mogelijkheid voor melkveehouders zich in te dekken tegen grote prijsschommelingen.’’ Veerman veegde de vloer aan met Initiatieven als die van de Dutch Dairymen Board, om de prijs via (vrijwillige) aanbodsbeperking te beïnvloeden. ,,Dat soort initiatieven beschouw ik als een doodgeboren kindje.’’

Foto

agd.media

Of registreer je om te kunnen reageren.