Home

Nieuws 1 reactie

EU neemt maatregelen tegen verkeerde vetten in veevoer

Brussel – Eurocommissaris John Dalli (volksgezondheid) heeft maandag een maatregelenpakket voorgesteld om toekomstige vervuiling van veevoer door gebruik van verkeerde vetten te voorkomen.

Dalli wil dat fabrieken die vetten verwerken eerst worden erkend; dat productiestromen van vetten voor veevoer en voor industrieel gebruik worden gescheiden; dat de vetwerkende industrie streng wordt gecontroleerd; en dat private laboratoria worden verplicht om dioxinevondsten te melden aan de overheid.

De meeste lidstaten hebben in grote lijnen ingestemd met de voorgestelde maatregelen. Het permanent comité voor de voedselketen en diergezondheid (PCVD) zal het maatregelenpakket op zijn eerstvolgende vergadering bediscussiëren.

Met zijn voorstellen neemt Dalli een aantal belangrijke punten over van het tienpuntenplan, dat de Duitse minister Ilse Aigner onlangs ontvouwde in reactie op het dioxineschandaal. Twee punten neemt hij níet over: ten eerste het opstellen van een ’positieflijst’ voor veevoer. Net als staatssecretaris Henk Bleker (ELI) vindt Dalli zo’n lijst van producten, die gebruikt mogen worden in veevoer, weinig effectief.

Ook het opleggen van een verplichte calamiteitenverzekering voor de veevoersector ziet Dalli niet zitten, hoewel hij zei hier nog eens naar te willen kijken.

Dalli gaf Hongarije – nota bene EU-voorzitter – een veeg uit de pan vanwege het blokkeren van de import van Duits varkensvlees. Volgens Dalli is dat disproportioneel, en een verkeerd signaal aan derde landen. Duitsland overlegt momenteel met Rusland, de belangrijkste importeur, over extra controle op Duits varkensvlees.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Jan R

    Hoe noemen ze dat???

    Als het kalf verdronken is,

    De boeren betalen het wel weer!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.