Home

Nieuws

EU: investeringen in duurzame energie verdubbelen

Brussel – De EU-lidstaten moeten hun investeringen in duurzame energie verdubbelen, van 35 miljard naar 70 miljard euro per jaar, willen ze de gestelde doelen voor duurzame energie in 2020 halen.

Dat stelt de Europese Commissie in een maandag gepresenteerd voortgangsrapport. De EU heeft zich eerder ten doel gesteld dat het aandeel duurzame energie in 2020 op minimaal 20 procent ligt.
De meeste lidstaten wisten het tussendoel voor 2010 niet te halen. Bij duurzame elektriciteit haalden slechts 7 van de 27 lidstaten hun streefdoel; bij biobrandstoffen voor transport lag dat op 9 van de 27.

Nederland bleef bij duurzame stroom met een aandeel van 8,6 procent iets achter bij het gestelde doel van 9 procent; het streven voor duurzaam transport, een aandeel van 4 procent biobrandstoffen, werd met 4,1 procent net overschreden.

Duitsland is met afstand de koploper als het gaat om het gebruik van duurzame energie. Verder wist alleen Polen de streefdoelen op beide terreinen te halen, zij het nipt.
De EU als geheel behaalde een aandeel van 18 procent duurzame stroom in 2010, 3 procent minder dan het streven. De score bij duurzaam transport bleef steken op 5,1 procent, waar gemikt was op 5,75 procent.

Als de nationale plannen, die in Brussel zijn ingediend, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, dan haalt de EU het streefdoel van 20 procent in 2020, meent de Commissie. In 2014 volgt een inschatting of de genomen beleidsmaatregelen daarvoor afdoende zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.