Home

Nieuws

Dioxine-schandaal legt hiaten bloot

Berlijn – De Duitse regeringspolitici op nationaal en deelstaatsniveau mikken er met het woensdag gepresenteerde actieplan op, om in ijltempo een dusdanig wettelijk kader te creëren dat nieuwe dioxine-schandalen in de veevoer- en voedingssector voorgoed zijn uitgesloten.

Duitse politiek zet actieplan voor meer voedselveiligheidsbewaking op de rails

Bondslandbouwminister Ilse Aigner zegt daarmee de consequenties te trekken uit het lopende schandaal en erkent tegelijkertijd dat de huidige veiligheidsbewaking aanzienlijke hiaten heeft. ”Ik ben het met de ministers van de deelstaten eens, dat we scherpere controles nodig hebben en meer transparantie voor de consument,” aldus Aigner, die er echter ook van overtuigd zegt te zijn dat het schandaal van de afgelopen weken geheel en alleen is te wijten aan crimineel gedrag van één enkele fabrikant, de vettenleverancier Harles & Jentzsch.

Aigner krijgt voor de aangekondigde maatregelen van het overgrote deel van de politiek en de georganiseerde landbouw de nodige instemming. Binnen met name de biologische landbouw, de milieubeweging en de daarmee verbonden oppositiepartij Bündnis90/Die Grünen heerst daarentegen de overtuiging dat calamiteiten in de voedselveiligheidssfeer ook samenhangen met de geïndustrialiseerde massadierenhouderij. Door deze groepen worden de landbouwpolitici opgeroepen, op dat punt een fundamenteel andere koers in te slaan. De kans dat die oproep gehoor vindt is zoals het er nu voorstaat echter niet aanwezig.

Het actieplan voorziet, afgezien van meer controle, in ondermeer een toelatingsbeleid voor veevoerbedrijven. Vergunning wordt dan alleen nog verleend als aan een hele rij voorwaarden inzake vakbekwaamheid en veiligheid is voldaan. Verder komt er onder andere een verplichtende positieflijst voor veevoer en moeten de aansprakelijkheidsrisico’s zijn verzekerd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.