Home

Nieuws 220 x bekeken 1 reactie

Dioxine in roetdeeltjes rond Chemie-Pack

Breda - In de roetdeeltjes die in een gebied van 10 kilometer van de brand bij chemiebedrijf Chemie-Pack zijn gevonden, is dioxine aangetroffen.

Volgens burgemeester Arno Brok van Dordrecht zijn die gehaltes niet ongebruikelijk in het winterseizoen. Wel blijft zijn advies van kracht om geen gewassen van eigen grond te eten, kinderen niet op speeltoestellen te laten spelen en vee binnen te houden.

In de Hoeksche Waard is bij een grasmonster een gehalte dioxine aangetroffen dat hoger is dan normaal is voor veevoer. ,,We weten niet precies wat dat betekent'', aldus Brok. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit doet daar onderzoek naar. Er is ook nader onderzoek nodig naar roetdeeltjes die buiten een straal van 10 kilometer zijn gevonden. Meetresultaten van de gewassen zijn nog niet bekend.

Uit nadere metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat het gehalte aan gevaarlijke stoffen in de lucht zodanig laag is, dat geen schadelijke effecten te verwachten zijn bij inademing. Dat bleek ook al uit eerdere metingen. Ook mensen in de directe omgeving van de brand hebben geen risico gelopen bij inademing. ,,Wel kan contact met bluswater een risico betekenen'', aldus burgemeester Peter van der Velden van Breda.

Hij noemde de resultaten geruststellend. ,,Maar we blijven alert en we ronden de metingen nog niet af.'' Brok zei dat hij verwachtte dat er geen nieuwe meldingen over gezondheidsklachten van bewoners meer bij komen. Het RIVM adviseert mensen met klachten en vragen, of mensen die ongerust zijn, contact op te nemen met de arts of GGD. Het onderzoeksinstituut noemt het verstandig dat deze mensen de standaardvragenlijst invullen. Het RIVM heeft een dergelijke lijst aan de betrokken regio's gestuurd. Nader medisch onderzoek van mensen of groepen mensen kan plaatsvinden als daar aanleiding voor is.

Wel adviseerde het RIVM aan mensen die zich bezighouden met opruim- en herstelwerkzaamheden, uit voorzorg bloed af te laten nemen. Bij eventuele klachten kan dit bloed worden onderzocht. Ook wordt aanbevolen een nader onderzoek te doen naar eventuele besmetting of verontreiniging van gebouwen en percelen die langdurig in de rook hebben gelegen.

De resultaten van het RIVM-onderzoek worden gepubliceerd op de website www.crisis.nl.

Eén reactie

  • no-profile-image

    HOOFDSTUK SCHANDALIGE VERTONINGEN. Gestropdaste burgemeesters die uit hun nek raaskallen en een centrale overheid die poogt de zaken onder het maaiveld te douwen. RIVM is na de debacles van Q-koorts en Mexicaanse Griep nou niet bepaald een ambtelijke autoriteit om vertrouwen in te hebben. De Hollandse Nieuwe VWA is dat evenmin. En intussen moeten buiten hun schuld met vuiligheid besmette burgers zelf maar naar een arts stappen als ze iets menen te voelen. Godverdomme nog aan toe: er worden miljarden verdiend door de chemische Industrie die ons hele land aan het verzieken en verpesten is. Laten zij, samen met de overheid, mobiele consultatiebureaus inzetten om overal in het getroffen gebied de mensen thuis te onderzoeken. Bovendien: alle levensbedreigende chemische stoffen die nu gemeten worden zijn continu in miljoenvoud aanwezig op het industriegebied Moerdijk. Bij SHELL CHEMIE! .Zou dat wellicht de reden zijn waarom er zo moeizaam deugdelijke info over de ware aard en omvang van deze ramp naar buiten komt?

Of registreer je om te kunnen reageren.